Üçüncü köprü güzergahında bitki ve hayvan populasyonu çalışması

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ve bağlantı yollarında 'baseline' çalışması yapılarak proje alanında kalan yerlerdeki hayvan popülasyonu ve bitki çeşitliliği çalışması yapıldı.

ICA'dan yapılan açıklamada, baseline çalışmasıyla proje bölgesindeki hayvan populasyonu ve bitki örtüsü
ile ilgili mevcut durum verileri çıkarılarak ÇSED çerçevesinde kullanılması amaçlanıyor. ICA Kalite ve Çevre Direktörü Alper Baysal, projede yer alan ÇSED çalışmasının Türkiye Çevre Bakanlığı müktesebatına ve Uluslararası ÇSED müktesebatına uygun olarak AECOM firması tarafından hazırlandığını söyledi. Baysal, "Yapılan çalışma ve değerlendirmeler ile adı geçen bağlantı yollarının tüm çevresel ve sosyal boyutları değerlendirilerek oluşturulan rapor ile dikkat edilmesi gereken konular ve iyileştirme faktörleri ve bunların nasıl yapılacağı belirtilecek. Böylece yapılan işin en az etki ile sürdürülebilir olması hedefleniyor. Flora ve Fauna (Hayvan popülasyonu ve Bitki Örtüsü), Sosyal etkiler, Hava Kalitesi, Su Kalitesi, Gürültü ve Toz, Görsel etkiler ve Arkeoloji değerlendirmeye tabi tutulan süreçte Gürültü ve Hava Kalitesi modellemeleri ile işletme ve yapım dönemine ait önlemler alınabilmesi mümkün kılınacak. " dedi.

Bölge halkı ve resmi kurumların da sürece dahil edilerek Şubat ayında bir Halkın Bilgilendirme toplantısı yapıldığını ve civar köylerin muhtarları, resmi kurum temsilcileri ve halka yapılacak ilave yolları projesi ile ilgili
bilgi aktarımı yapıldığını belirten Baysal, "Hayvan populasyonu ve bitki örtüsü çalışması için uygun mevsim olan ilkbahar başı ve yaz başında tekrar edilerek mevcut proje alanında yapım işlemleri başlamadan "Baseline" Çalışması dediğimiz mevcut durum tespiti yapıldı. Mevcut durum verileri çıkarılarak yapılacak ÇSED çalışmalarında kullanılacak." açıklaması yaptı.
Cihan

(CİHAN)

Üçüncü köprü güzergahında bitki ve hayvan populasyonu çalışması Üçüncü köprü güzergahında bitki ve hayvan populasyonu çalışması Üçüncü köprü güzergahında bitki ve hayvan populasyonu çalışması

06 Mayıs 2016 Haberleri 1 2 3 4 5