İş kanunları cinsiyet eşitliği bakış açısıyla ele alındı

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla çalışma hayatı yasalarını masaya yatırdı. Ankara’da üç gün süren toplantılara milletvekilleri, yasama uzmanları ve ilgili bakanlıkların bürokratları katıldı.

Toplantıda KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Kadınları karar alıcı mekanizmalara getirmek, kadına dair tüm meselelerde kalıcılığın teminatıdır.” dedi.

Parlamentolar Arası Birlik Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Zeina Hilal ise “Kadınların parlamentolara yüksek katılımının gerçekleştiği ülkelerde kadınların iş gücüne katılımı da yüksek oluyor.” ifadesini kullandı.


KEFEK, UN Women ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) katkısı ile hayata geçirilen ‘Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ kapsamında çalışma hayatı kanunları masaya yatırıldı. 1-3 Mayıs tarihlerinde Ankara Holiday Inn Otel’de tertip edilen ‘Uluslararası Sözleşmeler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Taranan Yasaların Sunumu Toplantıları’ milletvekilleri, yasama uzmanları ve ilgili bakanlıkların bürokratları iştirak etti. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun başkanlığını yaptığı yasa tarama toplantılarında toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla taranan 31 yasadan çalışma hayatı yasaları sunuldu.

Toplantıda söz alan KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, şunları ifade etti:

“KEFEK olarak biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını teşvik etmek çok önemli. Bu kapsamda, karar alma süreçlerinde üst yönetimdeki kadınların ve kadın milletvekili sayısının artmasını hedefliyoruz. Yine kadınları karar alıcı mekanizmalara getirmek, kadına dair tüm meselelerde kalıcılığın teminatıdır. Kadınlar, yarısını oluşturdukları toplumu dönüştürme kapasitesini kazandıkça, kendi hayatlarını etkileyen politikalara etki edebildikçe diğer alanlardaki kazanımlar da kartopu etkisiyle büyüyecektir. Çalışmalarımızı bu inançla sürdüreceğiz.”

Parlamentolar Arası Birlik Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Zeina Hilal ise şu görüşleri dile getirdi:

“Dünya Bankası’nın 2015 yılı raporuna göre, dünyanın 173 ülkesinden 155’inde kadınların ekonomik fırsatlarının kısıtlandığı en az bir yasal engel bulunuyor. Anayasasında eşitlik garantisi bulunan ülkelerde bile kadına karşı ayrımcılığın yapıldığı yasalar yer alıyor.” Yasaları toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla ele almanın önemli bir adım olduğuna değinen Hilal, “KEFEK’in Türkiye’de kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar dünyadaki diğer parlamentolara da örnek olacaktır.” dedi. Hilal, şöyle devam etti:

“Kadınların parlamentolara yüksek katılımının gerçekleştiği ülkelerde kadınların iş gücüne katılımı da yüksek oluyor. Kadınların iş gücüne katılım oranlarının yüksekliği ekonomik büyüme ve kalkınma için önem taşıyor.”

UN Women Proje Yöneticisi Neşe Çakır da yasa tarama süreçlerine temas etti.

Toplantıya uzman olarak katılan CEDAW Komitesi Üyesi Pramila Patten ise çalışma hayatı ile ilgili yasa taramalarının bulgularını paylaştı. İşsizlik Sigortası Kanunu (4447), Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483), Tarım İşçileri Sosyal Sigorta Kanunu (2925), Türkiye İş Kurumu Kanunu (4904) ve Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu (4688) olmak üzere çalışma hayatı kanunlarını ele alan Patten, CEDAW önerilerini katılımcılarla paylaştı. Patten, “Kadınların iş gücüne katılımının engellenmemesi önem taşıyor. Örneğin bir çalışma ortamının kadınların çalışması için tehlikeli olduğunu söylemek yerine o çalışma ortamını kadınların çalışmasına uygun hale getirmek gerekiyor.” açıklamalarında bulundu.

Toplantıya katılan BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW Komitesi) Üyesi ve Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi GREVIO Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, kadınlara karşı ayrımcılık ve kadınlara yönelik şiddet alanında ulusal üstü yasal düzenlemeler ile uluslararası anlaşmalardan söz etti.

Toplantının ilk iki gününe KEFEK milletvekillerinin yanı sıra Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleri ile bu komisyonlara bağlı çalışan yasama uzmanları konuk oldu. Üçüncü güne de Başbakanlık ve Bakanlıkların yasa taslaklarının gözden geçirilmesinden sorumlu uzmanlar ile TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı personeli katıldı

‘Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ kadının siyasete katılımı ve siyasi liderliğinin desteklenmesini amaçlıyor. Yasa taraması sunum toplantıları ile yasa tekliflerinin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla ele alınarak Meclis gündemine taşınması hedefleniyor.
Cihan

(CİHAN)

İş kanunları cinsiyet eşitliği bakış açısıyla ele alındı İş kanunları cinsiyet eşitliği bakış açısıyla ele alındı İş kanunları cinsiyet eşitliği bakış açısıyla ele alındı İş kanunları cinsiyet eşitliği bakış açısıyla ele alındı

03 Mayıs 2016 Haberleri 1 2 3 4 5