Hizmet ve parekende sektöründe güven endeksi düştü

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı güven endeksini açıkladı. Hizmet ve perakende sektöründe güven endeksi azılırken inşaat sektöründe yüzde 0,1 oranında bir artış gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, mart ayında 93,50 iken, nisan ayında 89,93 değerine düştü. Endeksdeki bu azalış; son üç aylık dönemde 'iş durumunun' iyileştiğini, 'hizmetlere olan talebin' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'hizmetlere olan talebin' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,9, yüzde 2,1 ve yüzde 4,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, nisan ayında 103,95 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' arttığını ve 'mevcut mal stok seviyesinin' mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ile gelecek üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9,8, yüzde 1,5 ve yüzde 6,1 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 81,43 iken, nisan ayında 81,54 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; gelecek üç aylık dönemde 'toplam çalışan sayısında' artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. 'Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini' mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 1,5 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 1,3 arttı.Cihan

(CİHAN)


25 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5