Tahkim Kurulu kararları açıklandı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, gündemindeki 3 dosyayı görüşerek karara bağladı.

Tahkim Kurulu'nun 21 Nisan 2016 günü yaptığı (25) sayılı toplantısında görüştüğü dosyalar ve almış olduğu kararlar şöyle:

1- E.2016/151, K.2016/159
Sancaktepe Belediye Spor Kulübü'nün, Tahkim Kurulu'nun (PFDK'nın 24.03.2016 tarihli ve E.2015-2016/843, K.2015-2016/1011 sayılı kararına itiraz ile ilgili) 14.04.2016 tarihli ve E.2016/151, K. K.2016/159 sayılı kararına itirazını içeren dilekçesi incelendi. Dilekçenin niteliği itibariyle yargılamanın iadesi talebini içerdiği anlaşıldı. Yapılan müzakere neticesinde; Kurulumuza yapılacak tüm başvuruların Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4. ve 8/5. maddeleri uyarınca reddi gerektiğinden, Sancaktepe Belediye Spor Kulübü'nün başvurusunun, gerekli harcın yatırılmaması nedeniyle reddine oybirliği ile;

2- E.2016/163
Horozköy Gençlik İhtisas Spor Kulübü'nün, futbolcuları Mehmet Ali Öztürk ve Aykut Koyuncu ile ilgili AFDK'nın 14.04.2016 tarihli ve E.2015-2016/1762, K.2015-2016/1966 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- AFDK'ca Horozköy Gençlik İhtisas Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ali Öztürk'e hakeme saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/2-a. maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- AFDK'ca Horozköy Gençlik İhtisas Spor Kulübü futbolcusu Aykut Koyuncu'ya hakeme saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/2-a. maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası; hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-a. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası olmak üzere neticeten FDT'nin 10. maddesi uyarınca cezaların içtima ettirilmesi suretiyle toplam 15 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

3- E.2016/164
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün, futbolcusu Kerem Tulgar ile ilgili PFDK'nın 12.04.2016 tarihli ve E.2015-2016/914, K.2015-2016/1075 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Kerem Tulgar'a, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a., 43., 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 2.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Cihan

(CİHAN)


21 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5