Başbakan Davutoğlu, Kültürel Kalkınma Eylem Planı'nı açıkladı

ANKARA - Başbakan Ahmet Davutoğlu, 64. Hükümet Sürdürülebilir Kültürel Kalkınma Eylem Planı'nı açıkladı.

Davutoğlu, Ankara Palas'ta düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yeni nesil reformlarla birlikte kültürel estetik boyutu bu programa yerleştirme kararı aldıklarını vurguladı.

Davutoğlu, "Kültür ve sanat dünyamızla da istişare etmek üzere bir eylem planı hazırladık. Üzerinde çalıştığımız bir eylem planını sizlere aktararak bir istişare zemini oluşturmak istiyoruz. Sizden gelen her fikre açığız. İlişkimiz, hep beraber bir ortak yürüyüşe davettir. Birlikte yapacağız, birlikte şekillendireceğiz. Sizin estetik gözünüzün siyasetimize yansımasına ihtiyacımız var. Size bir şeyi deklare etmek için davet etmedik, size ihtiyacımız olduğu için davet ettik. Geliniz birlikte hayatımızı daha da güzelleştirelim. Birlikte toplumsal gerginlikleri sona erdirelim ve sanatı toplumsal uyumu sağlayan önemli bir araç ve amaç olarak görmek durumundayız." diye konuştu.

"GEŞİN SİYASETİ GÜZELLEŞTİRELİM"

Sizlerde en büyük ricam ve beklentim; toplumun krize yöneldiği zannedilen sizin umut ışığı olmanız. Toplunda kutuplaşma eğilimi çıktığı anda sizin birleştirici, muhabbet dilini yaygınlaştırmanız." diyen Davutoğlu, "Geliniz toplumsal ilişkilerimizi güzelleştirelim. Geliniz siyaseti, devlet dilini güzelleştirelim." dedi.

Kültürel Kalkınma Eylem Planı'nın 64. hükümetin kültürel alanı dair ilk eylem planı olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Türkiye bu anlamda uluslararası toplumun en nadide ülkelerinden biridir. Tarih boyunca elimizin değmediği medeniyet yoktur." diye konuştu.

8 BAŞLIKTA 32 EYLEM

Eylem planının amacının kültürel hayatı zenginleştirmek ve gelecek nesillere çok daha zengin kültürel bir miras bırakmak olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Kültürel Kalkınma Eylem Planı'nın çatısının 8 ana stratejik alandan oluştuğunu ifade etti. Davutoğlu, "Her biri aynı zamanda bir hedeftir ve bu hedeflere atılacak adımlar da ayrı ayrı planlanmış durumdadır. Bu 8 başlığın altında toplam 32 eylem yer alıyor." ifadesini kullandı.

"ESKİ KENT DOKUSUNU KORUYACAĞIZ"

Birinci başlıkta şehrin tarihi dokusunun yer aldığına işaret eden Davutoğlu, bu başlık altında Bursa İznik, İstanbul tarihi Yarımada, Diyarbakır Suriçi, Amasya, Mardin ve Edirne gibi kadim şehirlerin tarihi bölgelerini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, eski kent dokusunu koruyacak eylemler bulunduğunu aktardı. "Kültür ve tarihi birikim açısından oldukça zengin şehirlerimiz bu kültürel tarihi birikime değer vermeyen, bu değerleri korumayı önemsemeyen yönetimler altında modernleşmenin tetiklediği hızlı değişime yenildiler." diyen Davutoğlu, şehirlerdeki tarihi mirasın neredeyse tarumar edildiğini dile getirdi.

Davutoğlu, şöyle devam etti: "Yeni dönemde Diyarbakır'da, Cizre'de görüyorsunuz, büyük bir barbarlıkla yüzyıllar boyunca bu toprakların değerlerine bayraklık eden eserler, yapılar, terör örgütü tarafından barbarca tahrip edildi. Şimdi bu kültürel ve tarihsel birikimi hiç vakit kaybetmeden yeniden ihya etmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz."

Her şehrin kültür yönetim planı çıkarılarak, Türkiye Kültür Şehirleri programının başlatılacağını açıklayan Davutoğlu, şehirlerin bu anlamda kültürel ihya planının en önemli mekanları, en odak noktaları olacağını belirtti.

18 MÜZE AÇILACAK

İkinci başlığın ise kültürel alanların canlandırılması hakkında olduğunun vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi: "Bu başlık altında yapacağımız çalışmalar kapsamında başkent Ankara'da uluslararası simge olacak büyüklükte ve içerikte Anadolu Kültür Merkezi'ni inşa edeceğiz. Ankaramızın özellikle müze ve kültürel imkanlar bakımından İstanbul'a ve diğer şehirlere göre maalesef daha az imkanlara sahip olduğunu gördük. Böyle bir merkezi inşa edeceğiz. Aynı şekilde tarihi başkentimiz İstanbul'da yine uluslararası simge olacak büyüklükte ve içerikte İstanbul Kültür Merkezi'ni inşa edeceğiz. Müzeciliğin teşviki için gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 2016 yılında inşallah 18 yeni müze açacağız."

Davutoğlu, şöyle devam etti: "Bu eylem planıyla her bir şehrimizde o yöremizin kültürel mimari özellikleriyle inşa edilmiş, şehrin ana sembollerinden biri olacak büyüklükte ve şehrin ana kültür damarlarından biri olacak fonksiyonellikte kütüphane inşa edeceğiz. İçinde kitap, kütüphane bulunmayan ev nurdan, ışıktan kopuktur, içinde büyük bir kütüphaneye sahip olmayan bir şehir medeni bir şehir olarak görülemez. Hayatımda taşıdığım hiçbir çanta içinde kitap olmadan taşınmadı."

Davutoğlu, kütüphane yapımını teşvik edeceklerini; Rami Kütüphanesi Projesi'ni hayata geçireceklerini belirtti. Davutoğlu, bu kapsamda Rami Kışlası'nı restore ederek, 10 milyon kitap kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getireceklerini açıkladı.

30 ŞEHRE 1 MİLYON KİTAP BULUNAN KÜTÜPHANE

Programın üçüncü başlığının ise "şehir kültürünün zenginleştirilmesi ve tanıtımı" olduğunu kaydeden Davutoğlu, bu başlık altında yapacakları çalışmalarda 30 büyük şehre 1 milyon kitabın bulunduğu kütüphaneler oluşturacakları belirterek, "Yaşayan kütüphaneler kapsamında mevcut kütüphaneleri zenginleştireceğiz. Kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması için bir dijital kültür arşivi oluşturacağız. Bunun yanı sıra müze ve kütüphane girişlerine kolaylık sağlayacak 'Kültür Kart' projesini hayata geçireceğiz." dedi.

Müzelerin ders mekanı haline getireceklerini anlatan Davutoğlu, 'e-Kütüphane' projesi ile telif hakkı taşımayan Türk ve yabancı klasik eserlerin seslendirilerek yayınlanmasını da sağlayacaklarını; ayrıca kültürel hayatın zenginleştirilmesine yönelik 81 ilde tiyatro ve sahne sanatları ile ilgili projelere destek vereceklerini ifade etti.

Tiyatro sahnesi olmayan illere "gerçek anlamda en az bir tiyatro sahnesi" kazandıracaklarını vurgulayan Davutoğlu, "Yeri gelmişken özel tiyatrolarımıza da bir müjde vermek istiyorum; 2015'te özel tiyatrolara 4 milyon 500 bin lira destek vermiştik, bu yıl bunu yüzde 100 artırarak 9 milyon Türk lirasına çıkarıyoruz." dedi.

AZİZ MEKANLAR PROJESİ

Dördüncü başlığın "Anadolu medeniyet izlerinin gün yüzüne çıkarılması" olduğunu açıklayan Davutoğlu, bu başlık altında ‘Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kuracaklarını bildirerek, şunları söyledi: "Milli tarihimizin yapı taşlarını ihya etmek için 'Aziz Mekanlar Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bu proje çerçevesinde tarihimiz açısından önem taşıyan Edirne, Çanakkale, Erzurum, Sivas gibi tarihi kentlerimizdeki tabya, kale ve anıtsal eserler gibi özel mekanlar tespit edilerek ihya edilecek."

GENÇLERİN PROJELERİNE 50 MİLYON LİRA BÜTÇE

Beşinci başlığın "kültür ekonomisi ve girişimciliğinin desteklenmesi" olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu başlık altında gençlerin kısa film, dergi, kitap gibi sanatsal faaliyetleriyle, sportif faaliyetlerine proje bazlı karşılıksız destek verileceğini söyledi. Bu kapsamda 'Genç-Des Programı'nı hayata geçireceklerini söyleyen Davutoğlu, bu program için genel bütçeden 50 milyon lira ayırdıklarını bildirdi.

Davutoğlu, "Kültür girişimleri ve kültür endüstrisi ile ilgili projeleri destek kapsamına alacağız. Kültür merkezi, çok amaçlı salon, sinema salonu, müzeler, kütüphane, kültür ve sanat araştırma merkezi yapan girişimci ve yatırımcıların destek kapsamını genişletiyoruz. Gelir vergisi stopaj indirimi, sigorta primi işveren paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği sağlayacağız." diye konuştu.

KÜLTÜR SPONSORLUĞU HAYATA GEÇİRİLECEK

Altıncı başlığın "kültür sponsorluğu sisteminin geliştirilmesi" olduğunu açıklayan Davutoğlu, bu kapsamda her yıl kültür sponsorluğuna yönelik çalışmaları ve yatırımları en çok olan kişi ve kurumlara 'Kültür Sponsorluğu Ödülü' vereceklerini; buna ilişkin yasal düzenlemeler yapacaklarını ifade etti.

Davutoğlu, "Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyonuna ilişkin harcamalarla, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların yüzde 100'ü, gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından indirilmeye devam edilecek." ifadelerini kullandı.

SANATÇIYA SGK PRİMİ MÜJDESİ

Yedinci başlığın "beşeri kapasitenin güçlendirilmesi ve eğitim hakkında" olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu başlıkta istihdamın planlanması doğrultusunda bir program hazırlanacağını ve diğer kuruluşlarla beraber yapılacak çalışmalarla öğrenci sayılarıyla ilgili planlı adımlar atılacağını vurguladı.

Davutoğlu, 'sanatçılara vefa' olarak adlandırdıkları çalışma ile belli dönemlerde SGK primlerini yatıramayan sanatçıların emekli olmasını kolaylaştıracak çalışmaları başlattıkları vurgulayarak, bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Bu konuda bir talep gelmişti, bunu gerçekleştireceğiz. Yıllarını sanata adamış ama emekliliğinde rahat bir yaşam sürdürmeye yönelik birikim yapamamış sanatçılarımızın evsiz, barksız bir şekilde bin bir zorlukla hayata tutunmaya çalışması hepimizi derinden üzüyor. Yadigar Ejder, Yüksel Gözen, Sami Hazinses, Kazancı Bedih gibi sanatçılarımızın yaşadığı mağduriyetleri, kimisinin nasıl bir trajedi ile hayata veda ettiğini hepimiz biliyoruz. Sami Hazinses'i hatırlamayan, bizim çağımızda hiçbir sinema takipçisi yoktur. Ama onun hazin vedasını da yüreğimizde bir acı olarak tutuyoruz. Bu çalışma ile hayatlarını sanata adamış sanatçılarımıza kolay emeklilik sağlayarak, sanatlarını icra edemedikleri dönemde de rahat bir hayat imkanı sağlamayı öngörüyoruz. 'Bir Usta Bir Atölye Projesi' hayata geçirilerek, ülkemize mal olmuş, plastik sanatlar alanındaki ustaların atölyelerinde yetenekli gençlerin ustalaşmasını ve sanatçıların desteklenmesini sağlayacağız."

KANUNLARDA DÜZENLEME YAPILACAK

Sekizinci başlığın "yasal düzenlemeler yapılması ve yeniden yapılanma" olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu kapsamda 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da, 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasıyla, Desteklenmesi Hakkında Kanun'da, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nda, 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu'nda değişiklikler yapacaklarını açıkladı.

TELİF HAKLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Kültür ve sanat alanına yönelik açıkladıkları proje ve desteklerin yanı sıra senarist, yönetmen, besteci, söz yazarları, ressamlar, oyuncu, yapımcı ve yayıncıların telif haklarının en etkili şekilde korunması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Davutoğlu, şunları söyledi: "Telif Hakları Yasası'nı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu mayıs ayı içerisinde TBMM'ye sunacağımızın müjdesini de vermek istiyorum. Bütün bu eylem ve projeleri tasarlarken bu işin istihdamını da düşündük ve bununla ilgili adımları atıyoruz."

GENÇLERE GEÇİCİ İSTİHDAM

Davutoğlu, şöyle devam etti: "Şimdi özellikle bu alanda kadro haberi bekleyen gençlerimize de bir müjdem var; gençlerimizin kültür ve turizm alanında iş alışkanlıklarını geliştirmeye dönük olarak bin 200 gencimizi, 6 aylık süreyle geçici olarak istihdam edeceğiz. Bu gençlerimizin 730'u ören yerlerimizde, 470'i de havaalanlarında turizm faaliyetlerine destek olacaklar. Kültür ve Turizm Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 600 kişilik yeni kadro açıyoruz. Bunların 200'ü kütüphaneci, 100'ü sanat tarihçisi, 100'ü arkeolog olacak. Ayrıca 200 kişi de daha çok kültür varlıklarımızın restorasyonu ve şehirlerimizin yeniden inşası için düşündüğümüz projelerde görevlendirmek üzere, mimar, mühendis, şehir plancısı, kağıt restoratörü gibi mesleklerden alınacak."Cihan

(CİHAN)


21 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5