7. Uluslararası Türk Asya Kongresi İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL - 7. Uluslararası Türk Asya Kongresi Trans Pasifik Ortaklığı, Asya ve Türkiye başlığı altında yurt dışından ve Türkiye'den bakanlar, belediye başkanları, diplomatlar, akademisyenler, işadamları ve fikir insanlarının katılımı ile yapıldı.

Pullman İstanbul Aırport Hotel Conventıon Center'de yapılan toplantıda Sivil Global 2016 Zirvesi, Potansiyelin Keşfi Kapasite Yönetimi ve Derinleşme Başlığı'ndaki, Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM Başkanı Süleyman Şensoy'un açılış konuşması ile başladı. Kongrede, Kosova Cumhuriyeti Dialog Bakanı Edita Tahiri, İktisadi Kalkınma Vakfı İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş adına Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Fuat Kasımcan birer konuşma yaptı.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy konuşmasında, küresel dünyada doğu batı arasındaki ciddi rekabete dikkat çekip, "Yeni güç dengeleri oluşuyor. Küresel rekabet parametreleri, milliyetçilik, entegrasyon, öngörememezlik, her an bir krizin yaşanabileceği, enerji, su, gıda, değişen devlet doğası ve işlevleri, yeni dünyanın ihtiyaçları modellerine dikkat edilmelidir.'' dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise konuşmasında, dünyadaki kalkınmanın merkezden yerele yetkilerin devri ve ulaşılabilirliğin çok önem arzettiğini vurgulayıp, "İnsanların mutluluğu, refahı ve huzuru için yerel kalkınma çok önem veriyoruz. Fert başına milli geliri yukarılara çıkartırsak göçü de önlemiş olacağız. Çevre ve insanı birlikte yönetiyoruz. Şehrimizde ihtiyaç sahibi herhangi bir kişinin olmaması için çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Türk Macar İşadamları Derneği TÜMİŞAD Başkanı ve Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ise Türkiye'nin son 15 yıldır sivil diplomasiyi, kamu diplomasisini, yumuşak gücü ve sektörel diplomasiyi çok etkin ve başarılı bir şekilde kullandığına dikkat çekti. Şahbaz, 'Küresel Politik ve Ekonomik Gelişmeler' oturumundaki konuşmasında Avrupa ülkeleri, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri endüstriyel ve sanayileşme gelişimlerini 18. yüzyılın sonlarında ya da 19. yüzyıl başlarında gerçekleştirdiğini aktarıp, "Geri kalan Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin birçoğu ancak II. Dünya Savaşı'ndan sonra başarabilmişlerdir. Asya Kaplanları olarak bilinen Hong-Kong, Tayvan, Singapur, Güney Kore, Malezya, Filipinler ve Endonezya son kırk yıl içerisinde dünyadaki en etkili ekonomik büyümeyi gerçekleştirmişlerdir. Dünyadaki kapitalist ekonomik modelin değişmeye ihtiyacı vardır. Dünya ne zaman düzelecek? Dünya büyümenin sonuna geldi diyorsak tüm modellerin, sistemlerin, yapılaşmanın ve ihtiyaçların merkezine insanı alarak düşünmeliyiz ve planlamalıyız. İnsanı, makina gibi gören ve sömüren sistemler kırk, elli veya atmış yıl sonra duvara çarpıyor. Bağımsızlık gibi bir iddiamız var ise, güçlü, enerji bağımlısı olmayan, coğrafyası geniş, nüfus olarak birkaç yüz milyonu zikretmeliyiz. İnsanı yaşatan, hayatı zenginleştiren vakıf medeniyetinden geliyoruz. Nitelikli ve donanımlı insanımızla çözümünü de kadim geleneklerimizde bulacağız. Bölgemizde güç, ahlak, adalet ve verimliliği ön planda tutarak dil, din, tarih ve coğrafya birliğimizi iyi değerlendiriyoruz. Sürdürülebilir güçlü devlet paradigması yeniden tanımlamaktadır.'' şeklinde konuştu.Cihan

(CİHAN)


21 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5