28 Şubat davasının 84. duruşması sona erdi

ANKARA - 28 Şubat sürecinde, hükümeti devirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 103 kişi hakkında açılan davanın 84. duruşması sona erdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin başbakan yardımcısı Tansu Çiller’in tanık olarak ifadesinin alınması için yeniden çağrı kağıdı çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Ergenekon davası kapsamında İlker Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanmasına ilişkin verdiği kararının örneğini istedi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 84. duruşması sona erdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararlarını açıkladı. Yurt dışına çıktığı için mazereti kabul edilen dönemin başbakan yardımcısı Tansu Çiller’e tanık sıfatı ile ifade vermesi için yeniden çağrı kağıdı çıkaran Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılmasını reddettiği Reşat Petek’in katılma talebini kabulüne karar verdi.

5 numaralı CD’nin dosyadan çıkartılması talebinin bu aşamada reddine hükmeden mahkeme, 54. Hükümet döneminde kurulan sürekli izleme merkezi, 56. Hükümet döneminde kurulan Başbakanlık Uygulamayı Takip Kurulu, 57. Hükümet döneminde kurulan Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu toplantı ve karar tutanaklarının Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nden istenilmesine hükmetti.

BÇG, MİLLİ GÜVENLİK KURULU’NA SORULACAK

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 1996-1997 arası Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen ‘irtica tehdidi’ ile ilgili belgelerin istenmesine karar veren mahkeme, 55. Hükümet döneminde Batı Çalışma Grubu’nun kaldırılmasına ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının bulunup bulunulmadığının, Batı Çalışma Grubu’nun kaldırılmasına ilişkin bir karar varsa üye hakim Turhan Kök tarafından incelenmesine hükmetti.

MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİ İNCELENECEK

54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60. Hükümet dönemlerinde Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında alınan kararlara ilişkin yayımlanan basın açıklamalarının birer örneğinin istenmesine hükmeden Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 1995, 1996, 1997, 1998, 2003 ve 2004 yıllarına ait Milli Güvenlik Kurulu Siyaset Belgesi’nin incelenmesi için üye hakim Turhan Kök’ün görevlendirilmesine karar verdi.

DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU İSTENDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, darbeleri araştırma komisyonu raporunun tamamının istenmesine karar veren Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce tanık sıfatı ile duruşmaya gelen fakat mazeret bildiren ‘28 Şubat bin yıl sürer’ ifadesinin sahibi Kara Kuvvetleri eski komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu ile Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Salim Dervişoğlu’nun mazeretlerinin kabulüne ve ifadelerinin SEGBİS ile alınmasına karar verdi.

ERGENEKON KARARI GÖREV YÖNÜNDEN İNCELENECEK

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca, sanık avukatlarının Ergenekon davasında İlker Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanmasına ilişkin verilen karara atıf yaparak 28 Şubat davası sanıklarının da Yüce Divan’da yargılanmasına ilişkin taleplerini de karara bağladı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi görev yönünden değerlendirme yapmak üzere Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Ergenekon Davası ile ilgili verdiği kararının istenmesine hükmetti.Cihan

(CİHAN)


21 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5