TÜİK: Hanehalklarının yarısı çocuklu ailelerden oluşuyor

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu, hanehalkı bütçe anketi 2014 yılı sonuçlarına göre hane halkının yarısının çocuklu ailelerden oluştuğunu açıkladı.

TÜİK'in açıklaması şöyle; Hanehalkı Bütçe Anketi 2014 yılı sonuçlarına göre; hanehalklarının yüzde 48,4’ünü çocuklu çiftler oluştururken, yüzde 15,6’sını çocuksuz çiftler, yüzde 15,4’ünü ataerkil veya geniş aileler, yüzde 13,5’ini ise tek kişilik haneler oluşturdu.

Hanehalklarının geri kalan bölümü ise yüzde 5,7 ile tek yetişkinli hanelerden, yüzde 1,4 ile bir arada yaşayan kişilerden oluştu.

ÇOCUKLU AİLELERDE ULAŞIM VE EĞİTİMİN PAYI DAHA YÜKSEK

Toplam tüketim harcamalarının yüzde 53,8’ini çocuklu ailelerin tüketim harcamaları oluştururken, bu hanelerde harcamaların yüzde 23,1’i konut ve kira, yüzde 19,6’sı ulaştırma, 18,9’u ise gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Çocuklu ailelerin harcama yapısı, özellikle ulaştırma ve eğitimin payının daha yüksek, gıda ve alkolsüz içecekler ile konut ve kiraya ayrılan payın daha düşük olması bakımından genel tüketim yapısından farklılıklar gösterdi.

Araştırma sonuçları, çocuklu ailelerde çiftlerin çalışma durumunun harcama yapısı üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Hanedeki çalışan ebeveyn sayısının artması ile birlikte eğitim, eğlence ve kültür ile lokanta ve oteller grubundaki harcamaların payı artarken, gıda ve alkolsüz içecekler ile konut ve kira gibi zorunlu harcamaların payı azaldı.

ÇOCUKLU AİLELERDE BÜTÇENİN YÜZDE 23,9'U KONUT VE KİRAYA AYRILDI

Çiftlerden yalnızca birinin çalıştığı çocuklu ailelerde bütçenin yüzde 23,9’u konut ve kiraya, yüzde 19,9’u ulaştırmaya, yüzde 19,4’ü gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılırken, çiftlerden her ikisinin çalıştığı ailelerde ise bu oranlar sırasıyla, yüzde 20,9, yüzde 20,4 ve yüzde 17,4 oldu.

Çiftlerden yalnızca birinin çalıştığı çocuklu ailelerde, aile bütçesinin yüzde 3’ü eğitime, yüzde 2,7’si eğlence ve kültür harcamalarına, yüzde 5,7’si lokanta ve otel harcamalarına ayrılırken, çiftlerden her ikisinin de çalıştığı çocuklu ailelerde bu oranlar sırasıyla yüzde 4,3, yüzde 3,6 ve yüzde 7,1’e yükseldi.Cihan

(CİHAN)


19 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5