Davutoğlu: Türkiye'de hukuk devleti anlayışı güçlendirildi

STRASBOURG - Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümetin Avrupa'da demokratik güvenliği sağlayan ortak değer ve hükümlere bağlı olduğunu vurguladı.

Davutoğlu, "Ülkemizde son 15 yıl içinde insan hakları ve demokratikleşme alanında önemli reformlar gerçekleştirildi. Anayasal hakların alanı genişletildi. Bu hakları koruyacak mekanizmalar kuruldu ve hukuk devleti anlayışı güçlendirildi. Kişi hak ve hürriyetlerinin daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu açıldı. Uygulamaya koyduğumuz çok sayıda reforma paketiyle temel hak ve özgürlükler ile siyasi haklar güçlendirildi. Siyasi partilerin yerel teşkilatlanmaları kolaylaştırıldı." dedi.

Türkiye'de 1 Kasım seçimlerine katılım oranı ve parlamentodaki temsil oranının Avrupa'daki birçok ülkeden daha üst düzeyde olduğunu vurgulayan Başbakan Davutoğlu, Türkiye'de reform sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Reform hedeflerinin Türkiye'nin sivil, demokratik, özgürlükçü bir yeni anayasaya kavuşturulması olduğunu ifade eden Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül darbe anayasasını tarihte hak ettiği yere göndermek istediklerini vurguladı. Davutoğlu, "Türkiye, insan onuruna saygılı, hukukun üstünlüğünü esas alan yeni anayasa ile ait olduğu demokratik dünya içindeki yerini daha da pekiştirecektir." dedi.

Başbakan Davutoğlu, reformlar konusunda ana referans kaynaklarının ise Avrupa Konseyi çalışmaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları olduğunu sözlerine ekledi.Cihan

(CİHAN)


19 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5