Çelik ihracatçıları ABD’de üretim yapmayı hedefliyor

İSTANBUL - Çelik ihracatçıları, ABD’de üretim yapmayı hedefliyor. İhracatçılar, ülkede aleyhlerine açılan anti damping ve telafi edici vergi soruşturmalarına ise anlam veremiyor.

Çelik İhracatçıları Birliği, firmalara ABD’ye ticaret ve yatırım yöntemlerini toplantı ile anlattı. ‘USA Export Training’ adlı toplantıda söz alan birliğin başkanı Namık Ekinci, ABD’nin ekonomiye yön veren bir ülke olduğuna işaret etti.

ABD ile Türkiye’nin pek çok alanda ithalat ve ihracat yaptığına temas eden Ekinci, şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye’nin 2015’te ABD’ye yaptığı ihracat 6,4 milyar dolar, Türkiye’nin ABD’den ithalatı ise 11,1 milyar dolardır. Çelik sektörümüz de Türkiye’de ABD’ye ihracat yapabilen birkaç sektörden biridir. İki ülkeye yapılan ihracat içinde çelik ürünlerimizin çok büyük bir payı bulunmaktadır. Verilerimize göre 2015’te sektörümüz ABD’ye miktarda 2,4 milyon ton, değerde 1,2 milyar dolar tutarlı ihracat yaptı. Bu ihracat ile çelik ürünlerimizin ABD’ye ithalat içinde miktardan aldığı pay yüzde 4,5 oranındadır. Tabii üretimimizin en önemli girdilerinden hurdanın çok büyük kısmını ABD’den ithal etmekteyiz. Türkiye’nin 22,4 milyon ton/sene olan hurda ithalatının yüzde 20’sine tekabül eden 6,2 milyon tonu ABD’dendir. 2015’te de 16,3 milyon tona gerileyen hurda ithalatının yüzde 23,6’sına tekabül eden 3,8 milyon tonunu ABD’dendir.”

Ekinci, ABD ile Türkiye ticaretini arttırma adına çelik sektörünün gerekenleri yaptığını belirtti. Ardından ABD’de açılan anti damping ve telafi edici vergi soruşturmalarından dert yanan Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı, şöyle devam etti:

“Serbest ticaretin fikir babası ve en önemli savunucularından birisi olan ABD’nin haksız yere firmalarımıza karşı anti damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılmasına izin vermesine ve protokol olarak bu davaları teşvik etmesine anlam veremiyoruz. Çelik sektörü olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları içinde rekabet etmekten hiçbir çekincemiz yoktur. Zaten davaları da yakından takip ediyor, haklılığımızı kanıtlıyoruz. Bizler DTÖ kuralları çerçevesinde ticaret yapıyoruz. “

Namık Ekinci, çelik sektörünün köklü tarihi olduğundan ve hem üretim hem ihracatta merhale aldığından söz etti. Sektörün Londra ve Dubai’de itibarlı projelere katkı sunduğunu bildirdi.

ABD’nin ticaretin yanında yabancı yatırımcılar için önemli bir ülke olduğun dile getiren Ekinci, “Yapacağımız yabancı yatırımlar ile ABD’de üretici olarak bulunmak e da önemli hedeflerimizdendir. “ dedi.


Houston Ticaret Ataşesi Deniz Şenyurt ise ABD’de ticaret yapmanın kolay olmadığını belirtti. Şenyurt, Türkiye’de büyük ve itibarlı olmasının ABD için bir anlamı bulunmadığın kaydetti. Bu anlamda konum almanın ve kendini tanıtmanın önemli olduğunu ekledi.

Emlak yatırımları ile anılan, TAİK Başkanı Ekim Alptekin de ABD’ye yatırım yapacak firmaları ülkeyi her yönü ile araştırmaya davet etti. Ünlü devlet adamı Abraham Lincoln’ün “Bir ağacı kesmek için 6 saat verilse 4 saati baltayı sivrileştirmek için çalışırım.” sözünden alıntı yapan Alptekin, bu cümlenin şirketlerin kulağına küpe olmasını ve ABD’nin her eyaletinin her yönü ile ele alınmasını tembihledi.
Cihan

(CİHAN)

Çelik ihracatçıları ABD’de üretim yapmayı hedefliyor Çelik ihracatçıları ABD’de üretim yapmayı hedefliyor Çelik ihracatçıları ABD’de üretim yapmayı hedefliyor Çelik ihracatçıları ABD’de üretim yapmayı hedefliyor Çelik ihracatçıları ABD’de üretim yapmayı hedefliyor

19 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5