Tahkim Kurulu kararları açıklandı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, gündemindeki sekiz dosyayı görüşerek karara bağladı.

Tahkim Kurulu'nun 16 Nisan 2016 günü yaptığı (23) sayılı toplantısında görüştüğü dosyalar ve almış olduğu kararlar şöyle:

1- E.2016/150
Sancaktepe Belediye Spor Kulübü'nün, 07.04.2016 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçenin konusunun Kurulumuzun 31.03.2016 tarih ve E.2016/121, K.2016/135 ve E.2016/126, K.2016/139 sayılı kararlarına karşı yargılamanın iadesi talebini içerdiği, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- Usul kanunlarında sınırlı şekilde sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden herhangi birinin mevcut olmadığı anlaşıldığından Sancaktepe Belediye Spor Kulübü'nün talebinin reddine, oybirliği ile;

2- E.2016/151
Sancaktepe Belediye Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 24.03.2016 tarihli ve E.2015-2016/843, K.2015-2016/1011 sayılı kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- Tahkim Kurulu'na yapılacak itirazların Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde gerçekleştirilmesi zorunlu olup bu süre geçtikten sonra yapılan itirazların reddi gerektiğinden Sancaktepe Belediye Spor Kulübü'nün itirazının süre yönünden reddine, oybirliği ile;

3- E.2016/154
Manisa Spor Kulübü futbolcusu Nuri Terliksiz'in, PFDK'nın 07.04.2016 tarihli ve E.2015-2016/894, K.2015-2016/1061 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Manisa Spor Kulübü futbolcusu Nuri Terliksiz'e, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına; oybirliği ile;

4- E.2016/155
Kılıçaslan Yıldız Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 05.04.2016 tarihli ve E.2015-2016/1623, K.2015-2016/1845 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK'ca Kılıçaslan Yıldız Spor Kulübü'ne, 26.03.2016 tarihinde oynanması gereken Kılıçaslan Yıldız Spor - Güneş Spor Kadınlar 3. Ligi müsabakasında futbolcularının lisanslarının hakeme ibraz edilememesi üzerine müsabakanın oynatılmaması nedeniyle FMT'nın 22/c. ve 23/3. maddeleri yoluyla FDT'nin 46/1 ve 32. maddeleri uyarınca (0-3) hükmen mağlubiyet cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

5-E.2016/156
Arsin Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 12.04.2016 tarihli ve E.2015-2016/912, K.2015-2016/1081 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Arsin Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Arsin Spor Kulübü'nün "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

6-E.2016/157
Sakarya Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Aykut Köz ile ilgili PFDK'nın 12.04.2016 tarih ve E.2015-2016/914, K.2015-2016/1074 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kurulumuzun yerleşik içtihatları ve somut olayın özellikleri dikkate alındığında Sakarya Spor A.Ş. futbolcusu Aykut Köz'ün rakip takım sporcusuna yönelik eyleminin, PFDK'nın "şiddetli hareket" şeklinde kabulünün aksine FDT'nin 44/1-a. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşılmakla, eylemin niteliğinin "saldırı" şeklinde düzeltilerek onanmasına; verilen 5 resmi müsabakadan men ve 2.500.-TL para cezasında ise, eylemin "saldırı" niteliği ve ağırlığı gözetildiğinde bir isabetsizlik görülmemekle itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

7-E.2016/158
Karşıyaka Spor Kulübü'nün, futbolcusu Youssef Yeşilmen ile ilgili PFDK'nın 07.04.2016 tarih ve E.2015-2016/886, K.2015-2016/1069 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca, Karşıyaka Spor Kulübü futbolcusu Youssef Yeşilmen'e rakip takım sporcusuna yönelik eyleminin "şiddetli hareket" şeklinde nitelendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamakla birlikte, eylemin ve meydana gelen neticenin ağırlığı dikkate alındığında, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayini gerektiği anlaşılmakla birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca FDT'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Karşıyaka Spor Kulübü'nün, futbolcusu Youssef Yeşilmen ile ilgili "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

8-E.2016/159
MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, teknik sorumlusu Hayati Soydaş ile ilgili PFDK'nın 07.04.2016 tarih ve E.2015-2016/894, K.2015-2016/1062 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca MKE Ankaragücü Spor Kulübü teknik sorumlusu Hayati Soydaş'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, teknik sorumlusu Hayati Soydaş ile ilgili "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.
Cihan

(CİHAN)


14 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5