İŞKUR, 6 bin 792 işverenle yüz yüze görüşecek

İZMİR - Türkiye İş Kurumu 2016 yılının nisan ve mayıs aylarında, 'İşgücü Piyasa Araştırması' yapacak. Araştırma kapsamında 20 kişinin üzerinde istihdam eden 5 bin 760, 10 ila 19 kişi arasında çalışanı bulunan 241, 2 ila 9 arasında çalışanı bulunan 791 işyeri olmak üzere il genelinde toplam 6 bin 792 işyeri ziyaret edilecek. Ziyaretler sonucunda İzmir İşgücü Piyasası’nın fotoğrafı çekilecek. Çalışma sonucunda İzmir’de işgücünün yapısı, sektörel bazda çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri ile sektörel düzeydeki açık işler belirlenerek karşılanmaya çalışılacak. 2017 yılı ortasında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenecek.

İşyerlerinin ziyaretleri esnasında işverenlere İŞKUR hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra yükümlülükleri, hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti de verilecek. Kuruma kayıtlı olmayan işyerlerinin kayıt altına alınması, bu işlem gerçekleştirilirken varsa açık işlerin alınması ve karşılanması, aranan niteliklerde işgücü yetiştirilmesine yönelik işverenlerle aktif işgücü programları kapsamında işbirliği yapılması, işverenin İŞKUR’un sunduğu diğer hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerinin alınması, işgücü yetiştirme alanında işverenlerden etkin olarak yararlanılması hedeflendiği belirtildi. Çalışma sonuçları ise eğitimli İŞKUR personeli tarafından raporlaştırılacak.

İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Kadri Kabak, 'İşgücü Piyasa Araştırması' sonucunda yerel düzeyde kısa dönemli işgücü talebinin eğilimlerinin belirleneceğini, aktif işgücü piyasası politikalarının ihtiyaca uygun planlaması için veri tabanı oluşturulacağını ve yerel düzeyde işgücü piyasası talep verilerini içeren bir rapor düzenleneceğini ifade etti.Cihan

(CİHAN)

İŞKUR, 6 bin 792 işverenle yüz yüze görüşecek

13 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5