Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı’ndan ortak bildiri

İSTANBUL - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslami yakınlaşmaya ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. Ayrıca iki liderin, 13. İslam Zirvesi Konferansı’nın ‘Adalet ve Barış için Birlik ve Dayanışma’ olarak belirlenen temasına mutabık kaldıkları duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bugün Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’nde bir araya geldi. Yapılan görüşmeden sonra “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in İslami Yakınlaşmaya İlişkin Ortak Bildirisi” adı altında 8 maddelik bir metin yayınlandı. Bildirinin giriş bölümünde, iki liderin bildiride yer alan hususlarda, “13. İslam Zirvesi Konferansı’nın ‘Adalet ve Barış için Birlik ve Dayanışma’ olarak belirlenen temasını bütünüyle nazar-ı itibara alarak” mutabık kaldığı vurgulandı.

Yayımlanan ortak bildiride mutabık kalınan hususlar şu şekilde sıralandı:

“- Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın devletlerin milli sınırlarının kutsallığı, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı, diğer devletlerin içişlerine karışmama, devletlerarasındaki çatışma ve uyuşmazlıkların barışçıl müzakerelerle çözümlenmesi konularındaki temel prensiplerini teyit ederiz.
- İslami dayanışma ruhuna bağlılığımızı kuvvetli bir şekilde teyit eder; İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletleri, devletlerarası ilişkilere dair meseleler ile çatışma ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda iyi niyet ve yapıcı tutum sergileyerek, İslam Dünyası’ndaki ilişkilere yönelik yeni bir paradigma geliştirmeye davet ederiz.
- İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletleri, İslam Dünyası’nda devletlerarası ilişkilerde mevcut sorunlara ilişkin olarak, ortak değer ve çıkarları vurgulayan bir gözden geçirme süreci başlatmaya davet ederiz.
- İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerini, İslami yakınlaşmayı desteklemeye ve gelecek yıllarda İslam Ümmeti için yeni bir siyasi platform olarak değerlendirmeye davet ederiz.

İSLAMİ YAKINLAŞMA SÜRECİNİN GELİŞMESİ VE İLERLETİLMESİ

- İslami yakınlaşma sürecinin gelişmesi konusunda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın uluslararası çatışmaların önlenmesi ve bunların barışçıl yollarla çözümlenmesi konusundaki merkezi rolünü; ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İslami yakınlaşma sürecinin ilerletilmesi bakımından diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerle geliştireceği iş birliğini memnuniyetle karşılarız.
- İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İslami yakınlaşma sürecinin ilerletilmesi konusunda görev üstlenmesini teklif eder; İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri’nin sözkonusu inisiyatifin hedeflerine ulaşmasını teminen öneriler ortaya koymak amacıyla kapsamlı bir durum incelemesi gerçekleştirmesini talep ederiz.
- İslami yakınlaşma konusunun, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvelerinin kalıcı gündem maddesi olmasını teklif ederiz.
- İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletleri, uluslararası ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına ve süregelen sorunları çeşitli istişare mekanizmaları oluşturmak, diplomatik misyonların imkanlarından faydalanmak, parlamentolar arası diyalog, hükümet dışı örgütler ve güven artırıcı önlemler geliştirmek suretiyle çözümlemeye yönelik somut adımlar atarak, İslami yakınlaşma inisiyatifinin hayata geçirilmesine katkı sağlamaya davet ederiz.”
Cihan

(CİHAN)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı’ndan ortak bildiri

13 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5