Pak Sağlık İş Sandikası Başkanlığı’na Cuma Kılıç seçildi

ANKARA - Pak Sağlık İşçileri Sendikası 1. Olağanüstü Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda yapılan seçimde sendikanın yeni genel başkanı Cuma Kılıç oldu.

Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak ve sorunlarına çağdaş bir vizyonla çözümler üretmek amacıyla 2 yıl önce kurulan Pak Sağlık İşçileri Sendikası'nın 1. Olağanüstü Genel Kurulu sendika genel merkezinde gerçekleştirdi. Genel kurulda yeni sendikanın yönetmeliği de belirlendi.

Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, Türkiye'de sağlık çalışanlarının yıllardır çözülmeyen sorunlarına dikkat çekildi ve özellikle son dönemde özel sağlık kuruluşlarına yönelik hukuksuzluklar ve baskılar dile getirildi.

Yapılan seçimle genel başkanlık bayrağını Cuma Kılıç'a devreden eski genel başkan Fuad Aydın, iki yıl boyunca bir yandan Türkiye genelinde yaygın bir örgütlenme sağlamaya çalıştıklarını, diğer yandan da sağlık çalışanlarına yönelik haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı mücadele yürüttüklerini belirtti. Daha yapılacak çok şey olduğunu söyleyen Aydın, yeni dönemde de yeni yönetimle birlikte sendikal çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Sendikanın Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na üye olması da karara bağladı. Bu vesileyle genel kurula hitaben bir konuşma yapan Aksiyon İş Genel Başkanı Vedat Öztürk, çalışanlara yönelik baskıların ve işten çıkarmaların arttığı bu dönemde emek mücadelesinin büyük bir önem taşıdığını belirterek, konfederasyon olarak sağlık çalışanlarına her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Tek listeyle seçime gidilen genel kurulda genel başkanlığa seçilen Cuma Kılıç da, sağlık çalışanlarının yıllardır birikmiş sorunları bulunduğunu, son dönemde hükümetin özel sağlık kuruluşlarının hedef alan keyfi politikalarının bu sorunları daha da artırdığına dikkat çekti.Cihan

(CİHAN)


09 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5