Öğrencilere ‘kuru üzüm’ dağıtımı başladı

ANKARA - Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2016 yılında anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe (ilkokul) öğrencilerine ‘kuru üzüm’ dağıtımı kararı bugün yürürlüğe konuldu.

Aile hekimleri, öğretmenler veya veliler tarafından kuru üzüme karşı duyarlılığı tespit edilen ve kuru üzüm tüketimini kabul etmeyen öğrenciler, okul yönetimince dağıtım kapsamı dışında tutulacak.

Hazine Müsteşarlığı’nın yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nun 28 Mart 2016 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, öğrencilere kuru meyve tüketimi alışkanlığı kazandırmak, dengeli ve yeterli beslenmelerine katkıda bulunmak amaçlandı.

Buna göre TMO, söz konusu karar kapsamında yapılacak kuru üzüm alımı, muhafaza, nakliye, paketleme ve kiralamalara ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

Dağıtımı yapılacak kuru üzüm ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar ile içeriğindeki üzüm miktarı Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarınca müştereken belirlenerek, TMO Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek.

Kuru üzümün il içinde sevkiyatının organizasyonu ile kontrolü için kurulacak İl Okul Kuru Üzüm Komisyonu, MEB’in belirlediği okullardaki öğrencilere dağıtımı gerçekleştirecek. Aile hekimleri, öğretmenler veya veliler tarafından kuru üzeme karşı duyarlılığı tespit edilen ve kuru üzüm tüketimini kabul etmeyen öğrenciler, okul yönetimince dağıtım kapsamı dışında tutulacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, dağıtım yapılan kuru üzümlerin tüm aşamalarının Türk gıda mevzuatına uygunluğunu denetleyecek.
Cihan

(CİHAN)

Öğrencilere ‘kuru üzüm’ dağıtımı başladı Öğrencilere ‘kuru üzüm’ dağıtımı başladı

08 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5