Vural: Dokunulmazlıklar konusunda 4 önerimizi AK Parti’ye ilettik

ANKARA - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda AK Parti’ye 4 öneri ilettiklerini açıkladı. MHP olarak bu 4 öneriyi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ya takdim ettiklerini anlatan Vural, “Bu konuda Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde bir adım atılabileceğini, bir siyasi irade oluşturabileceğini düşünüyoruz. Hukuku çalıştırmamız gerekmektedir. Anayasa'da yapılacak birtakım geçici düzenlemeler, Anayasa'da kalıcı maddeler olduğu sürece bu gibi suçlardan dolayı gönderilecek fezlekelerin maalesef hukuk nezdinde labirentler arasında kaybolma ihtimali ve akamete uğratılma ihtimali var. Bu bakımdan da sağlam bir hukuk oluşturulmalı, bu çerçevede yapılması gereken şey Meclis içerisinde Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde bu adımları atmaktır. Bu adımları atarak toplumsal talebin karşılanacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Oktay Vural, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tekliflerini AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'ya iletti. Görüşmenin ardından Vural, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MHP olarak dokunulmazlıklar konusunda Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde bir adım atılmasını arzu ettiklerini belirten Vural, “Öncelikli olarak Anayasa ve içtüzük çerçevesinde münhasıran da terörle ilgili dosyalarla ilgili bir adım atılması ve bilahare de dokunulmazlık konusunda da kalıcı ya da geçici düzenleme ne gerekiyorsa MHP olarak bu konuda siyasi irademizi kullanacağımızı belirttik.” dedi.

Asıl amaç ve hedefin yürütülmekte olan terörle mücadeleye siyasi irade olarak desteğin yapılması olduğunu kaydeden Vural, “İlk önerimiz bu çerçevede, terörle ilgili dokunulmazlık dosyalarının Karma Komisyonda ele alınarak Genel Kurul'a indirilmesi. Anayasa’nın 83.’üncü maddesinde Anayasa'nın 14. maddesi dokunulmazlık dışında tutulmuştu. Anayasa'nın 76. maddesinde ‘terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanların’ milletvekili seçilemeyeceğine dairdir. MHP olarak terörle ilgili fezlekeleri olan milletvekillerinin hem Anayasa 14 hem de Anayasa 76. madde çerçevesinde koruduğu değerler dikkate alınarak Karma Komisyonda ele alınması teklifimizi yeniledik.” diye konuştu.

Mühnasıran terörle mücadele ekseninde terör suçu ile ilgili fezlekelerin Genel Kurul'da ele alınması istenmiyorsa ikinci bir teklifleri olduğunu anlatan Vural, bunu şöyle açıkladı: “Bu durumda yine aynı şekilde Anayasa'nın 83’üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında istisna edilen Anayasa'nın 14. maddesi ile ilgili olan dosyalar tefrik edilmeli, doğrudan doğruya bu dosyalarla ilgili olarak dokunulmazlığın olmadığı iradesiyle birlikte bu yargıya intikal ettirilmelidir. Terörle ilgili fezlekeler konusunda siyasi bir irade kullanmak istemeyenler bu durumda bu ikinci teklifimizde doğrudan doğruya Karma Komisyon bu incelemeyi yapmak suretiyle Anayasa'nın 14. maddesi ile ilgili fezlekeleri doğrudan doğruya tefrik ederek, yargıya iade ederek yargının önü açıklaması mümkün olabilir. Eğer bu ikinci teklifte 'münhasıran terörle ilgili Karma Komisyonun karar almasını uygun görmüyoruz' şeklinde bir gerekçe ile Parlamento çoğunluğu tarafından reddedilirse üçüncü önerimizde 83’üncü maddenin ikinci fıkrası istisna edilen Anayasa'nın 14’üncü maddesi çerçevesindeki dosyalarla ilgili Adalet Bakanlığının 21 Aralık 2011 tarihindeki genelgeye aykırı olarak gönderilen fezlekeler ve ayrıca durumlar kamu kurumları bünyesindeki idari disiplin dosyaları veya benzeri nitelikteki dosyaların yargı mercilerine intikal ettirilmeden doğrudan ve kurum tarafından TBMM’ye Karma Komisyona gönderilmesi de hukuka aykırı olduğundan, trafik cezası kapsamındaki dosyaların da bu genelgeye aykırı gönderildiğinden bu öneri çerçevesinde yapılacak bir inceleme ile terörle ilgili Anayasa'nın 83. maddesinin 2. fıkrası gereğince yine Adalet Bakanlığı genelgesine aykırı gönderilen fezlekelerin tekrar yargıya iade edilerek gönderilmesi.”

Bu konuda yine terörle ilgili fezlekelerle ilgili irade beyanı oluşturulmak istenmiyorsa dördüncü bir önerileri olduğunu anlatan Vural, “Anayasa’nın 76. maddesinde yer alan 'Milletvekilliğine Seçilme Yeterliliği'ni düzenlemekte. Bu maddede ‘zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları’yla hüküm giymiş olanların milletvekili seçilemeyeceğine dair bu Anayasa hükmünü dikkate alarak bu konuda fezlekesi olan milletvekilleriyle ilgili dosyaların Karma Komisyonda ve TBMM Genel Kurulu'nda ele alınmasını temin etmektir. Anayasamız bu suçları milletvekili sıfatıyla bağdaştırmadığına göre bu suçlarla ilgili fezlekelerin dokunulmazlıkla himaye görmesi mümkün değil. Bu bakımdan Anayasanın 76. maddesinde milletvekili seçilmeye aykırı suçlarla ilgili bir fezleke varsa bütün bunları terör eylemlerine katılma olanları dahil olmak üzere TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmesi için adım atılmasını bekliyorum. MHP olarak bu 4 önerimizi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ya takdim ettim. Bu konuda Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde bir adım atılabileceğini bir siyasi irade oluşturabileceğini düşünüyoruz. Hukuku çalıştırmamız gerekmektedir. Anayasa'da yapılacak birtakım geçici düzenlemeler, Anayasa'da kalıcı maddeler olduğu sürece bu gibi suçlardan dolayı gönderilecek fezlekelerin maalesef hukuk nezdinde labirentler arasında kaybolma ihtimali ve akamete uğratılma ihtimali var. Bu bakımdan da sağlam bir hukuk oluşturulmalı, bu çerçevede yapılması gereken şey Meclis içerisinde Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde bu adımları atmaktır. Bu adımları atarak toplumsal talebin karşılanacağına inanıyoruz. Önerilerimizi ifade ettik, değerlendireceklerini ifade ettiler.” açıklamasında bulundu.Cihan

(CİHAN)


07 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5