Türkiye’ye turist getiren (A) Grubu seyahat acentalarına destek başladı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye’ye turist getiren (A) Grubu seyahat acentalarına destek sağlanması hakkındaki kararın uygulama usul ve esaslarına dair tebliğ, bugün yürürlüğe konuldu. Buna göre destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri re'sen durdurulacak ve destekten yararlandırılmayacak.

Söz konusu tebliğ; 2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.

Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile; Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer Havalimanlarına tarifesiz (charter), İran’dan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup, uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları yararlandırılacak.

İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz sefer yapan bir uçağın, yolcularını bu tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılacak.

Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısı, 4. maddede tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmayacak. Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri ise bu destek kapsamı dışında.

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 11.01.2016 tarihli ve 2016/8508 sayılı Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlandı.

Cihan

(CİHAN)


05 Nisan 2016 Haberleri 1 2 3 4 5