'Enflasyon görünümündeki iyileşme henüz sınırlı boyutta'

ANKARA - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK)'nun 24 Mart’ta yapılan toplantısının tutanak özeti yayımladı. Özette, enflasyondaki düşüşün, işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, Mart ayında enerji grubunun yıllık enflasyonunun, baz etkisiyle gerileyeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Bununla birlikte, "Son dönemde ithal girdi maliyetlerindeki gelişmeler enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri azaltsa da çekirdek enflasyon görünümündeki iyileşme henüz sınırlı boyuttadır." denildi.

Yayımlanan özette, enflasyondaki düşüş, işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklandığı, Mart ayında enerji grubunun yıllık enflasyonunun, baz etkisiyle gerileyeceği tahmin edildiği bildirildi. Hizmet fiyatlarının Şubat ayında yüzde 0,59 oranında arttığı ve grup yıllık enflasyonu yüzde 9,06’ya gerilediğinin aktarıldığı özette; yıllık enflasyonun, haberleşme ve lokanta-otel gruplarında gerilerken diğer alt gruplarda yükseldiği, bu dönemde kira grubu yıllık enflasyonu son altı yılın en yüksek seviyesine çıkardığı bildirildi. Enflasyon beklentilerindeki yüksek seyrin, ücret gelişmeleri ve döviz kuru kaynaklı birikimli maliyet etkilerinin hizmet enflasyonundaki düşüşü geciktirdiği değerlendirildi.

Son dönemde gıda ve enerji fiyatları enflasyonu olumlu yönde etkilerken, maliyet unsurlarındaki gelişmelerin çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi sınırladığına dikkat çekilen özetlerde, "Jeopolitik gelişmeler aşağı yönlü risk oluştursa da Avrupa ekonomilerindeki toparlanma dış talebi olumlu yönde etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki düşük seyir ve ücret artışları gelir kanalı üzerinden yurt içi talebi desteklemektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde, iktisadi faaliyet ılımlı büyüme eğilimini koruyor." değerlendirmesi yapıldı.

Çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki 'sıkı duruşun korunmasını' gerektirdiği de vurgulanan özette, "Son dönemde ithal girdi maliyetlerindeki gelişmeler enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri azaltsa da çekirdek enflasyon görünümündeki iyileşme henüz sınırlı boyuttadır." denildi.

Birikimli döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkileri ile asgari ücretteki artışın enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeyi sınırladığı da vurgulanan özette, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Gıda fiyatlarının yıllık artış oranında Şubat ayının ardından Mart ayında da kayda değer bir düşüş beklenmekle birlikte, bu düşüşün daha çok sebze fiyatlarından kaynaklanması, önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarındaki oynaklığın devam edebileceğine işaret ediyor. Bu çerçevede Kurul, son dönemde enflasyonda gözlenen düşüşün kalıcı olması için likidite politikasındaki sıkı duruşun korunması gerektiğini belirtmiştir."
Cihan

(CİHAN)


31 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5