UÜ Eğitim Fakültesi’nde ‘sinirbilim’ laboratuvarı kuruldu

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Eğitim Fakültesi’nde düşünme, muhakeme, algı, öğrenme ve öğretim alanlarında yapılacak bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere ‘Sinirbilim laboratuvarı’ kuruldu.

UÜ Eğitim Fakültesi ilköğretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Kılınç’ın yürütücülüğünde devam eden ‘Epistemik açıdan farklı özelliklere sahip bireylerin bilimsel metinlerle ilgili muhakemelerinin göz takip ve beyin haritalama yöntemleriyle incelenmesi’ adlı bilimsel araştırma projesi kapsamında laboratuvar kuruldu.

Laboratuvarda farklı bilimsel metinleri okuyan bireylerin göz hareketleri ve beyinlerinde hangi bölgelerin aktif olarak kullanıldığına ilişkin veriler toplanacak.

Projede, Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Adem Uzun ve Arş. Gör. Mehmet Demirbağ ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sefa Dündar’ın da yardımcı araştırmacı olarak görev yapacak.
Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ahmet Kılınç, sinirbilim laboratuvarının Türkiye’de sadece birkaç üniversitede sosyalbilim çalışmaları için kullanıldığını belirtti.

Doç. Dr. Ahmet Kılınç, yeni kurdukları laboratuvarın da projeden sonra düşünme, muhakeme, algı, öğrenme ve öğretim gibi temalarda birçok bilimsel çalışmanın altyapısını oluşturacağını belirtti.

Sinirbilim laboratuvarında, göz takip ve EEG cihazıyla, kişilerin okuduğu metnin veya gördüğü görsellerin beynin hangi bölgesini harekete geçirdiğinin belirlendiğini anlatan Ahmet Kılınç, “Bu verilerden yola çıkarak kişilerin düşünme, muhakeme, algı, öğrenme yetenekleri tespit edilebiliyor. Bu tür laboratuvarlarda elde edilen veriler ışığında kişilere özgü eğitim yöntemleri belirlenebildiği gibi, toplumun algılama özellikleri dikkate alınarak hedef kitle odaklı etkili reklamlar, iletişim biçimleri, web sayfaları vb. gibi tasarımlar da yapılabiliyor.” şeklinde konuştu.
Cihan

(CİHAN)

UÜ Eğitim Fakültesi’nde ‘sinirbilim’ laboratuvarı kuruldu

30 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5