Türkiye'ye enerjide kömür tavsiyesi

İSTANBUL - Dünya Enerji Konseyi (World Energy Council-WEC) tarafından yedincisi yayınlanan ‘The World Energy Issues Monitor’raporunda Türkiye'ye kömürünü kullanması tavsiye edildi. Raporda görüşlerine yer verilen enerji aktörleri, Türkiye’nin kömür varlıkları ile enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacağını öne sürdü.

Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Christoph Frei raporla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre 30’un üzerinde ulusal pazarın ayrıntılı olarak incelendiği çalışmada Türkiye’deki enerji konusu kanaat önderleri ve enerji yatırımcılarının görüşleri doğrultusunda hazırlandı. Rusya ile yaşanan krizinin ardından Türkiye’de yatırımcıların gözünü kömüre çevirdiğine temas edilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye elektrik üretiminin yarısına yakınını ithal gaz ile gerçekleştiriyor. Enerji liderleri, devam eden hidroelektrik projelerinin yanı sıra kömürün yerli kaynak olarak enerji üretiminde ağırlığının artması gerektiği fikrinde birleşiyor. Kömür, geçmiş yıllarda enerji politikalarında önemli bir yeri olmasına karşın, giderek artan elektrik talebine hızla cevap verilmesi gerekliliği ve yeterince teşvik edilmemesi nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekmiyordu. Sektör liderleri arasında, enerji ithalatını azaltabilmek için kömürün Türkiye için büyük önem arz ettiği kanısının kuvvetlendiği görülüyor. Ancak diğer yandan COP21 sonrasında yatırımcılar CO2 emisyonlarına karşı alınacak önlemlerin kömür yatırımlarını ne şekilde etkileyeceğinden emin değil; dolayısıyla kömür üretimi ve kömür bazlı elektrik üretimi konusunda hükümetin politika belirlenmesi konusunda beklenti de artmış durumda."

‘YENİLENEBİLİR’ İÇİN EK TEŞVİK BEKLENİYOR

Raporda, Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarının artışına da dikkat çekildi. Türk enerji sektörü oyuncularının bu alanda yatırımların yoğunluğuna rağmen yenilenebilir enerjide büyük bir potansiyelin hala kullanılamadığı görüşünde birleştiği ifade edilirken, yenilenebilir enerji konusunda devletten ilave teşvik beklendiği kaydedildi.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) Başkanı Murat Mercan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bu seneki raporda DEK-TMK’nın katkılarıyla Türkiye için ayrı bölüm ortaya konduğunu anlattı ve “Bu çalışma ile ülkemizde enerji sektörünü yönlendiren yatırımcıların, karar vericilerin ve önemli sektör oyuncularının uykularını kaçıran meseleleri analiz ettik.” dedi. Raporla aynı zamanda katılımcıların görüşleri ışığında Türkiye'nin enerji konularına yaklaşımının detaylı bir haritasının kamuoyuyla paylaşıldığını da belirtti.
Cihan

(CİHAN)


30 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5