Resmi rezerv varlıkları, Şubat ayında yüzde 1,3 arttı

ANKARA - Resmi Rezerv Varlıkları, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 112,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Şubat ayı 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi’ni açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 112,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre 854 milyon ABD doları artarak 92,2 milyar ABD dolarına, altın cinsinden rezerv varlıklarımız da yüzde 3,0 oranında artarak 19,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 17,2 artarak 11,66 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,8 milyar ABD doları anapara, 3,8 milyar ABD doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,8 milyar ABD doları bir ay, 1,0 milyar ABD doları 2-3 ay ve 7,8 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,0 artarak 74,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.


Cihan

(CİHAN)


28 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5