Almanya'da servet eşit dağıtılamıyor

FRANKFURT - Almanya’da ekonominin iyiye gitmesi zenginleri daha da zengin ederken servetin eşit dağılmasını sağlayamıyor. Alman Merkez Bankası'nın özel servet dağılımıyla ilgili yaptığı araştırma hane halkının sadece yüzde 10’unun ülkedeki özel net servetin yüzde 60’ını elinde bulundurduğunu ortaya çıkardı.

2008 yılında patlak veren ve günümüzde de bazı ülkelerde devam eden Avrupa mali krizinden etkilenmeyen Almanya, sürekli azalan işsizlik oranı ve artan ihracatla birlikte son zamanlarda ekonomi tarihinin en iyi dönemlerini yaşıyor. Ülkede aşırı düşük faiz oranları oturduğu evi satın alanların oranını yüzde 44’e çıkardı.

Ancak halk arasında ki eşitsiz servet dağılımı sebebiyle halkın yüzde 10’luk zengin kısmı son dört sene içerisinde, özel servetini yüzde 0,6 oranında artırdı.

Ekonominin sürekli iyileşmesi, Alman halkının ortalama servetinin artmasını da sağladı. Almanya’da 2010 senesinde ortalama net servet 195 bin euroyu oluştururken, dört sene içerisinde bu rakam nerdeyse 20 bin euro artarak, 2014 yılında ortalama net servet 214 bin 500 euroya ulaştı.

Öte yandan artan ortalama servet oranı, halkın çoğunluğun servetinin artmasına katkı sağlamadı. Buna göre raporda, Alman halkının yüzde 74’ünün ortalamadan daha az servete sahip olduğu belirtilirken, “Son zamanlardaki, tasarruf üzerindeki aşırı düşük faiz oranları ile artan gayrimenkul fiyatları Almanya’da 2010 ile 2014 yılı arasında servet dağılımına kayda değer etki oluşturmadığı görüldü.” ifadesine yer verildi.

HALKIN YÜZDE 45’İ BORÇLU

Borç seviyesini de mercek altına alındığı araştırmada Alman hane halkının yüzde 45’inin borçlu olduğu tespit edildi. Bunların yüzde 21’ini ipotek borçları oluştururken, yüzde 33’ü eğitim, tüketim ve kredi kartı gibi teminatsız krediler oluşturuyor. Borç sahiplerinin yüzde 9’unda ise borç seviyesi hane halkının toplam servetinin değerini aşıyor.

Avrupa kriziyle mücadele etmek için Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı düşük faiz oranlarının hane halkının mülkiyete sahip olma eğilimini de artırdığı gözlemleniyor.

Buna göre, 2014 yılında Alman hanelerinin yüzde 44’ü kendi evinde otururken, ortalama mülkiyet değeri 231 bin euroyu oluşturdu. 2014 yılında nerdeyse tüm hane halkının tamamında hisse senetleri gibi parasal olmayan finansal varlıkların, parasal finansal varlıklara kıyasla daha fazla mevcut olduğu görüldü. Ancak sadece yüzde 10’u parasal olmayan finansal varlıklardan hisseleri elinde bulunduruyor. Alman halkının elinde tuttuğu hisse senetlerinin ortalama değeri ise 39 bin euroyu buldu.Cihan

(CİHAN)


27 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5