Merkez Bankası’nın BKM kararı Resmi Gazete’de

ANKARA - ‘Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin (BKM) Ödeme Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin (BKM) Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren banka ve diğer finansal kuruluşların kart ihraç ve kart kabul faaliyetinde bulunmalarını sağlamak üzere yürüteceği kartlı sistem kuruluşu faaliyetinin, BKM’nin gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve ödeme sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10159/19758 sayılı Karar ile BKM’ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17’inci maddesi uyarınca karar verilmiştir." denildi.Cihan

(CİHAN)


26 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5