Gediz ve Bakırçay'ı ayağa kaldıracak proje

İZMİR - İzmir'de, yarımadanın kalkınması için hazırlanan stratejik plan doğrultusunda Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Kınık ve Menemen ilçelerinin kalkınması için, 'Gediz -Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi' hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, 215 kalkınma fikrini içeren yol haritası ile yerel ürünleri desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin tanıtım toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerelde kalkınma hedefi ile çalıştıklarını, Yarımada Stratejik Planı doğrultusunda bir dizi projeyi hayata geçirdiklerini, şimdi ise sıranın Gediz ve Bakırçay'a geldiğini söyledi. Gediz -Bakırçay bölgesi için hazırlanan kalkınma stratejik planının bölge insanı ile birlikte çalışılarak, katılımcı bir yönetim anlayışıyla ortaya çıkarıldığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Somut, ayağı yere basan ihtiyaçları karşılamak üzere yapılmış bir çalışmadır. Bu bölgede yaşayan, üreten, çalışan insanımızla birlikte üretilmiştir. Yarımada'da olduğu gibi bu bölgelerde de hızlı bir şekilde projelerimizi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

500 KATILIMCI İLE YOL HARİTASI HAZIRLANDI

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Gediz -Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ile ilgili çalışma sürecini ve yapılması planlanan çalışmaları aktardı.

Gediz -Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ege Üniversitesi işbirliği ile katılımcı bir süreçle hazırlandığını belirten Velibeyoğlu, "Her ilçe için o ilçede yaşayanlarla buluştuk. Onlarla birlikte yerel varlıklarını tespit ederek neler yapacağımız hakkında fikir sahibi olduk. Ufuk tarama Çalıştayı ile de 7 ilçenin temsilcileri ile bir araya gelerek, ortak sorunları, ortak değerleri tespit ederek yol haritası oluşturduk. 500'ün üzerinde katılımcı ile bu çalışmayı ortaya çıkardık. Küçük Menderes Havzası ile ilgili de çalışmalar yapacağız. İzmir'in yerelde kalkınma hamlesi için önemli bir bilgi birikimine sahip olacağız." diye konuştu.

NELER YAPILACAK

Kınık’ta büyükbaş hayvancılık ve bağlı sanayinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Yöre insanı madenlere bağımlı olmaktan kurtarılacak. Bakırçay Havzasında gıda ormancılığını geliştirilecek, fıstık çamı desteklenecek. Gediz Nehri etrafında bitkisel ürünler canlandırılacak, bal ve ürünleri üretimi (meyan balı, hayıt balı) teşvik edilecek. Yerel ürün çeşitleri teşvik edilecek (gelin armutu) ve markalaştırılması desteklenecek. Menemen Çömlek Köyü Seramik Projesi gibi 'Yöresel Ürün Atölyeleri' kurulacak.

Dikili Atatürk Botanik Bahçesi yenilenecek. Bergama Kozak Yaylası Kırsal Turizmi geliştirilecek. Urla Bademler Agro-Eko-Turizm örneğinde olduğu gibi çok işlevli aile tarımı model işletmeleri kurulması için tarımsal kalkınma kooperatifleri ile işbirliğine gidilecek. Kooperatiflere ait satış yerleri oluşturulacak. Tarımsal eğitim ve pazarlamada genç ve kadın çiftçilere öncelik verilecek. Yenilenebilir enerji destekli soğuk hava depoları (Bergama, Dikili) kurulacak. Yeni tarımsal kurutma tesisleri yapılacak. Kentsel dokular restore edilerek havza yerleşimlerinde çekim merkezleri yaratılacak. Öncelikle Bergama (Kale Mahallesi), Yeni Foça, Kınık (Yukarı Mahalle) ve diğer tüm kentsel/kırsal yerleşimler).Cihan

(CİHAN)

Gediz ve Bakırçay'ı ayağa kaldıracak proje Gediz ve Bakırçay'ı ayağa kaldıracak proje Gediz ve Bakırçay'ı ayağa kaldıracak proje Gediz ve Bakırçay'ı ayağa kaldıracak proje

26 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5