Bayraktar: Fındık için destek başvurusu 1 Nisan'da sona eriyor

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındıkta alan bazlı gelir desteği ile yağlı yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ve sözleşmeli üretim desteği başvurularının 1 Nisan 2016’da sona erdiğini hatırlatarak, üreticilerden, yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alarak başvurularını son güne bırakmamalarını istedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, fındıkta alan bazlı gelir desteğine başvuruların 18 Kasım 2015’te başladığını hatırlatarak, başvuruların 1 Nisan 2016’da sona ereceğini belirtti. Şemsi Bayraktar, 2015 yılı tarımsal destekleri kapsamında verilecek olan fındık alan bazlı gelir desteğinin dekara 170 lira olarak ödeneceğini bildirdi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, şunları kaydetti:

“Fındık Alanlarının Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda yetiştiricilik yapan fındık üreticisi belgesine sahip çiftçilerimize alan bazlı destek ödemesi yapılacak. Destek ödemesi için, 2015 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Fındık Kayıt Sistemine (FKS) kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş çiftçilerimiz başvuru yapabilecek.

2009 yılında başlayan fındıkta alan bazlı gelir desteği, 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında dekara 150 lira, 2013 yılında 160 ve 2014 yılında da 170 lira olarak uygulanmıştır. Son olarak 2014 yılında uygulanan alan bazlı gelir desteğinin, Birliğimizin girişimleriyle 2015 yılında da ödeme takvimine alınarak dekara 170 lira olarak ödenmesi kararlaştırılmıştı.”

İstihdam ve döviz girdisi dolayısıyla ülke açısından da büyük önemi bulunan fındıktaki alan bazlı gelir desteğinin üreticiler için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Bayraktar, “Fındık, Karadeniz Bölgemizin sosyo-ekonomik yapısının lokomotifi, bel kemiğidir” dedi.

Dünya fındık üretim alanlarının yaklaşık yüzde 80’inin Türkiye’de olduğuna ve dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini, dünya ticaretinin de yüzde 75’ini elinde bulundurduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti: “Özellikle Karadeniz Bölgemizde yaklaşık 2 milyon insan geçimini fındıktan sağlamakta ve dolaylı yollardan da yaklaşık 8 milyon bölge insanımıza ekonomik fayda sağlamaktadır. Fındık, bölgenin topoğrafik yapısı itibarıyla başka bir alternatif ürünün yetiştirilemeyeceği, tarıma elverişsiz, eğimli arazilere sahip zor coğrafyada üretilmesi, erozyonu ve olabilecek heyelanları önleyerek topraklarımızın muhafazasında rol oynaması bakımından da büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin kaliteli fındık üretiminin sürdürülebilirliği, ihracat açısından önem arz eden ve tarım ürünleri ihracatında küçümsenemeyecek miktarda döviz getirisi ile ilk sırada yer alan bu stratejik ürünümüzün piyasadaki fiyat istikrarı ancak maliyetlerin yüksek olması nedeniyle zor durumda olan üreticinin desteklenmesiyle mümkün olabilecektir.

Serbest piyasa mekanizmasına geçildikten sonra fındık fiyatının oluşumunda etkili olan ‘400 bin fındık üreticisi - çok az sayıda alıcı’ gerçeği bölgede gerçek anlamda serbest piyasa ekonomisinin gerektirdiği şartların oluşmasına engel teşkil etmektedir. Tüccarın üreticinin elindeki fındığı düşük fiyattan almak istemesi, zaten borçlu olan üreticimizin ürününün yok pahasına satmasına ve mağduriyetinin katlanarak artmasına neden olmaktadır.

Belirtilen nedenlerle fındık üreticilerimizin yaklaşık yüzde 84’ünün faydalandığı alan bazlı desteklerin devam etmesi gerekmektedir. Alan bazlı desteklerin devamı kadar zamanında verilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle fındıktaki alan bazlı destek ödemesinin 2016 ve sonrasında da devam etmesi gerekmektedir.”

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 1 Ekim 2015’te başlayan yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ve sözleşmeli üretim desteği başvurularının da 1 Nisan 2016’da sona ereceğini; başvurularını Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine yapılması gerektiğini hatırlattı. Bayraktar, şunları kaydetti: “2015 yılı tarım destekleri kapsamında verilecek yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi destekleri; kilograma yağlık ayçiçeği için 30 kuruş, kanola için 40 kuruş, soya için 50 kuruş, aspir için 45 kuruştur. Sözleşmeli üretim desteği ise; yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya için ilave olarak dekarda 15 liradır. Ülkemizin tarım havzalarında yağlı tohumlu bitkileri yetiştiren ve 2015 yılına dair ÇKS kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranlar destekten faydalanabilecek. 2015 yılında üretilerek satışı yapılan; fark ödemesi desteğine esas ürünlere Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne göre destekleme ödemesi yapılacak. Başvurularda, üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım-satım belgesi ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi gerekmektedir. Ayrıca, ilave sözleşmeli üretim desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz için tarımsal üretim sözleşmesi gerekmektedir.”
Cihan

(CİHAN)


26 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5