Mesleki eğitimciler iş dünyası ile bir araya geldi

ANKARA - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve Ankara'da bulunan 173 meslek lisesi müdürü, Ankara'da istihdamı oluşturan iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek mesleki ve teknik eğitimi masaya yatırdı.

ASO 1. OSB'de gerçekleştirilen toplantıda iş dünyasının nitelikli ara eleman arayışı ve eğitimli personelin istihdama olan katkısı ve iş dünyasının mesleki eğitimden beklentileri detaylarıyla ele alındı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Ankara Sanayi Odası ve ASO 1. OSB Başkanı Nurettin Özdebir, "Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Sizler bu ülkenin geleceğini inşa ediyorsunuz. Eğitim ve iş dünyasının birlikteliği ülkemizde istihdam açığı başta olmak üzere sanayicinin kalifiye eleman arayışına çare olacaktır. Ülkemizde yatırımın gelişmesi ve katma değerin artması ancak nitelikli insan kaynağı ile mümkün. Mesleki eğitim okulları sanayicinin ara eleman arayışına çare olurken ülkemizin istihdam problemine de deva olmaktadır" dedi.

Mesleki eğitimin dünyada ve birçok Avrupa ülkesinde normal eğitimden daha önemli olduğuna dikkat çeken Özdebir, "Malesef ülkemizde geçmiş yıllarda mesleki eğitim ihmal edildi. Sanayici ve iş adamlarımız kalifiye eleman bulmakta zorlandı. Bu durum ekonomimize zarar verdiği gibi bilimsellikten uzak iş anlayışının ticarette ve yatırımda egemen olmasına neden olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada birçok yatırımla, eğitim anlayışıyla mesleki eğitimde batının vizyonu ile topraklarımızın geleneğini harmanlamış ve bugün mesleki eğitimde önemli bir yol almış ülke konumundayız." diye konuştu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ise, Mesleki eğitimde yeni bir yapılanmanın içerisine girildiğini belirterek, "Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen faktörlerin başında mesleki teknik eğitim gelmektedir. Dünyadaki gelişmelere uygun olarak planlanmış bir mesleki ve teknik eğitim insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin rol almaktadır. Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı uygulamaya konulmuştur. İstihdam odaklı olarak ihtiyaç duyulan nitelikte insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Genç kızlarımızın meslek sahibi olması yönünde ciddi çalışmalarımız var." diye konuştu.

Toplantı Ankara Milli Eğitim Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ünlü, Sincan İş-Kur ve Meslek Danışmanı Serife Erbil Güzel, MYK Sınav ve Belgelendirme Uzman Yardımcısı Fatih Bilen, ASO Teknik Koleji Müdürü Mustafa Daşçı, ATO Proje ve AB Müdürü Murat Fatsa ve ANKESOP Eğitim ve Proje Müdürü Erdoğan Özen'in mesleki eğitim ile ilgili yapmış oldukları sunumlarla sona erdi.

Cihan

(CİHAN)


25 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5