TBMM Başkanı Kahraman'dan Tanrıkulu'na cevap

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Şırnak'ın Cizre ilçesi ile 12 Mart 1995 tarihinde İstanbul Gazi Mahallesi'nde bir kahvehanenin taranması olaylarıyla ilgili TBMM Başkanlığı aracılığıyla AKP, CHP, HDP ve MHP milletvekilinin dahil olacağı bir Parlamento heyeti oluşturulması teklifine cevap verdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, cevabında şunları kaydetti: "İlgi dilekçenizle, Cizre ilçesinde terör olayları nedeniyle yaşanan toplumsal tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin ortaya konulması amacıyla, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin katılımıyla bir parlamento heyeti oluşturulması ve yerinde incelemelerde bulunması talep edilmektedir. Anayasa'nın 98'inci maddesinde, belli bir konuda bilgi edinebilmek için Meclis araştırması açılabileceği hüküm altına alınmıştır. İlgi dilekçenizde yer alan inceleme heyetinin oluşturulması hususunda TBMM Başkanlığı olarak doğrudan yapılabilecek bir işlem bulunmamakla birlikte, Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğün 104'üncü maddelerindeki usul takip edilerek bir Meclis araştırması komisyonu kurulması mümkündür. Ayrıca, söz konusu dilekçeniz insan hakları bağlamında değerlendirilmek üzere İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na gönderilmiştir." Cihan

(CİHAN)


24 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5