Tahkim Kurulu kararları açıklandı

İSTANBUL - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, gündemindeki dosyaları görüşerek karara bağladı.

Tahkim Kurulu'nun 24 Mart 2016 günü (17) sayılı toplantısında gündemine aldığı dosyalar sonunda verdiği kararlar şöyle:

1- E.2016/102
Av. Metin Tevfik Buğdaycı'nın TFF Yönetim Kurulu'nun 24.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararına itirazına ilişkin dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4., 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca Kurulumuza yapılacak itirazlarda başvuru harcının yatırılması zorunlu olup harcı yatırılmamış başvuruların reddi gerektiğinden, Av. Metin Tevfik Buğdaycı'nın itirazının harç yatırılmaması nedeniyle reddine oybirliği ile;

2- E.2016/114
Tekirdağ Spor Kulübü'nün, futbolcuları Orhan Küçükertuğrul ve Alpay Koldaş ile ilgili PFDK'nın 17.03.2016 tarihli ve E.2015-2016/815, K.2015-2016/976 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

a) Tekirdağ Spor Kulübü futbolcusu Orhan Küçükertuğrul'a ilişkin olarak;

- Rakip takım sporcusuna yönelik eyleminin PFDK'nın "şiddetli hareket" şeklinde kabulünün aksine FDT'nin 44/1-a. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından eylemin niteliğinin, "saldırı" şeklinde düzeltilerek onanmasına; cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44/1-a ve 35/4.maddeleri uyarınca tayini gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca futbolcu Orhan Küçükertuğrul'a verilen 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

b) Tekirdağ Spor Kulübü futbolcusu Alpay Koldaş'a ilişkin olarak;

- Rakip takım sporcusuna yönelik eyleminin PFDK'nın "şiddetli hareket" şeklinde kabulünün aksine FDT'nin 44/1-a. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "saldırı" şeklinde düzeltilerek onanmasına; cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44/1-a ve 35/4.maddeleri uyarınca tayini gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca futbolcu Alpay Koldaş'a verilen 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile;

3- E.2016/115
Belediye Batman Spor Kulübü'nün, teknik sorumlusu Fehmi Öner ile ilgili AFDK'nın 14.03.2016 tarih ve E.2015-2016/1400, K.2015-2016/1543 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK'ca Belediye Batman Spor Kulübü teknik sorumlusu Fehmi Öner'e hakeme saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/2-c. maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

4- E.2016/116
Bingöl Gençlik Spor Kulübü'nün AFDK'nın 15.03.2016 tarih ve E.2015-2016/1444, K.2015-2016/1588 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK'ca, Bingöl Gençlik Spor Kulübü'nün itirazının süre yönünden reddine ilişkin karar verilmesinde talimata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, Bingöl Gençlik Spor Kulübü'nün itirazının reddine oybirliği ile;

5-E.2016/119
Eskişehir Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 17.03.2016 tarih ve E.2015-2016/836, K.2015-2016/958 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca Eskişehir Spor Kulübü'ne;

- Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2.maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca 100.000.-TL para cezası verilmesinde ve FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton ve Kapalı tribünlerine giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

6-E.2016/120
Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü yöneticisi Mehmet Aydın'ın, PFDK'nın 17.03.2016 tarihli ve E.2015-2016/811, K.2015-2016/979 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- PFDK'ca Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü yöneticisi Mehmet Aydın'a rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 8.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile; karar verilmiştir.
Cihan

(CİHAN)


24 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5