'Okuldan mezun olan gençler 2 yıl prim ödemeyecek'

YOZGAT - Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, kısa bir süre önce Genel Sağlık Sigortası kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, okuldan mezun olup 18 yaşını dolduran gençlerin 2 yıl prim ödemeden sağlık sigortasından faydalanabileceklerini söyledi.

Yozgat SGK İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Genel Sağlık Sigortası hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan SGK İl Müdürü Nejat Deniz, müdür yardımcıları ve ilgili personeller katıldı.

Yozgat SGK Müdürü Nejat Deniz, yaptığı açılış konuşmasında 6663 sayılı Kanunla sosyal güvenlik uygulamaları hakkında bazı yasal düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan da yeni düzenlemelerle birlikte lise ve üniversiteden mezun olan gençlerin 2 yıllık süre ve 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerini vurguladı.

Ünalan, şunları kaydetti: "Bilindiği üzere ülkemizde yıllardır söylenen ancak bir türlü hayata geçirilememiş olan sosyal güvenlik reformu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununu yürürlüğe girmesi ile gerçekleştirilmiştir. Sosyal güvenlikte norm ve standart birliğini sağlayarak, sistemi disiplin altına almayı amaçlayan bu reform üç aşamadan oluşmak. Bunlardan birinci aşaması olarak birbirinden farklı şekilde sigortalılık hizmeti sunan Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SGK kaldırılarak, bu üç kurumun sunduğu hizmetleri tek başına sunacak bir yapı oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen bu reform ile mevcut sosyal güvenlik kurumlarındaki verimsiz, hantal yapının yerine, daha hızlı, standartları sağlanmış, kaliteli hizmet sunan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmuştur. Bununla birlikte 2014 yılı itibari ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaması sebebiyle genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilenlerin prim borçlarında yığılma olduğu ve bu sebeple sağlık hizmetlerinden faydalanamadıkları kurumumuzca tespit edilmiştir. Söz konusu duruma çözüm getirmek amacıyla 6552 sayılı kanun ile ilgili borçların ödenebilmesi için çeşitli kolaylıklar getirilmiş, vatandaşlarımızın bir kısmı borcunun tamamını ödemiş ve bu borçların faizi tamamen silinmiş, bir kısmı ise 36 aya varan taksit ödeme seçeneğini tercih etmiş ve bu kapsamda sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanına erişmiştir.”

'GENÇLERİMİZİN MAĞDUR OLMALARININ ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR'

Kısa bir süre önce 6663 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle gençlere bir takım yeni haklar verildiğine ve mağdur olmalarının önüne geçildiğine dikkat çeken Ünalan, şöyle devam etti: “ Kanun yürürlüğünden önceki uygulamada lisede okuyan gençler 20 yaşına kadar, üniversitede okuyan gençler ise 25 yaşına kadar anne babalarının sağlık haklarından faydalanabiliyorlar. Ancak mezun olan geçlerimiz için bu haklarından faydalanma imkanı sona eriyordu. Hal böyle olunca mezun olan gençlerimize işsiz oldukları dönemde çeşitli prim borçları çıkıyor ve ödemekte zorluk çekiyorlardı. İşte bu mağduriyete son vermek amacıyla bu durumda olan gençlerimize yeni haklar getirilmiş, herhangi bir kapsamda sigortaları olmasa bile sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmıştır.

Şöyle ki, liseden mezun olanlar 20 yaşını, üniversiteden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek şartıyla, mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süreyle prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak sureti ile sağlık hizmetlerinden faydalandırılacaktır. Aynı kanun ile anne ve babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olmayan gençlere de bu iki yıllık sürede primleri devlet tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı getirilmiştir.”

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için gençlerin mezun olduklarını gösterir belge ile bulundukları şehirlerdeki SGK müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini anlatan Ünalan, şöyle konuştu: “Genel sağlık sigortası sistemi doğrultusunda geçmişten günümüze gerektiğinde tüm bu düzenlemeler ve 6663 sayılı kanun ile gençlerimize getirilen bu haklar ile belki de vatandaşlarımızın yıllardan beri Avrupa ülkelerinde uygulanan sağlık sistemine bakarak imrendiği uygulamaların bizim ülkemizde de fazlasıyla uygulanabileceğinin göstergesi olmuştur. Gerçekleştirilen sistem, ülkemizde çok önemli bir sorun olan sağlık sistemimizin işleyişinin düzeltilmesi ve insanımızın maruz kaldığı farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasına dönük olması nedeniyle gerçekten de bir reform niteliğindedir.

Geçmişte hastane kapılarından çevrilen vatandaşlarımız, sağlık güvencesi olmadığı için tedavi olamadan hayatını kaybeden çocuklarımızı hatırladığımızda sistemin ne kadar hayati öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, ana hatlarıyla açıklamaya çalıştığım bütün bu hak ve yenilikler vatandaşların yaşam kalitesini artıracak türdendir. Sağlıklı bir toplumun oluşturulması ve insanca yaşamanın sağlanması adına getirilen bu hakların gençlerimize ve tüm topluma hayırlı olmasını diliyorum.”Cihan

(CİHAN)

'Okuldan mezun olan gençler 2 yıl prim ödemeyecek'

23 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5