Jeoloji mühendisleri: Su kamusal miras olarak korunmalıdır

ADANA - Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının yaklaşık bin 500 metreküp civarı ile Türkiye'nin su azlığı yaşayan bir ülke olduğunu belirtti. Tatar, "Su, kamusal miras olarak korunmalıdır." dedi.

Dünya Su Günü dolayısı ile açıklama yapan Tatar, 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının bin metreküp civarına düşeceğini aktardı. Avrupa Çevre Ajansı'nın hazırladığı raporda da 2030 yılında Türkiye'nin pek çok bölgesinde orta ve yüksek seviyelerde su sıkıntısı yaşanacağına dikkat çekildiğini vurgulayan Tatar, bu durumun sanıldığının aksine Türkiye'nin yakın gelecekte ciddi su sorunları ile karşılaşmaya aday bir ülke olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Su havzaları ve beslenme alanları, sanayi ve kentsel yerleşim bölgeleri haline getirildiğini ifade eden Mehmet Tatar, şunları kaydetti: "Su havzalarının tarıma açılması çok miktarda kimyasal gübre ve kimyasalın bu sulara karışmasına yol açmış, içme ve kullanma suyu elde etmek üzere arıtılarak kullanılan ham su kalitesi düşmüştür. Az miktarda kalan kullanılabilecek nitelikteki akarsularımız ise enerji üretimi adına talana açılmış, neredeyse yok edilmiştir. Ülkemizdeki bütün akarsuların her noktasında son yıllarda kamu yararı göz ardı edilerek plansız bir şekilde ortaya konan HES'ler sonucunda çok ciddi ekolojik ve kültürel sorun ve olumsuzluklar yaratılmıştır."

Sınırlı su kaynaklarının korunması gerektiğini vurgulayan Tatar, "Sınırlı olan su kaynaklarımız, hızlı ve çarpık kentleşme, nüfus artışı, endüstriyel faaliyetlerinin doğurduğu çok çeşitli katı ve sıvı atıklar, katı atık depolama yerlerinin yer altı suyu rezervuarlarının beslenme alanlarında seçilmesi, su havzalarının imar planlarına açılması, tarım alanlarında bilinçsiz gübre ve tarım ilacı kullanılması yer üstü ve yeraltı suyu kalitesini ciddi olarak tehdit etmekte ve su kaynaklarımız hızla kirletilmektedir." dedi.Cihan

(CİHAN)


22 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5