Soylu: Yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini belirleme çalışmaları sürüyor

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini belirleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bakan Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine cevap verdi. 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 10'uncu maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin değiştirildiğini dile getiren Bakan Soylu, buna göre personel çalıştırılmasına dayalı 'yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini' belirlemek üzere yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin çalışmaların Maliye Bakanlığı koordinesinde devam ettiğini belirtti.

2002-2016 yılları arasındaki aylıkların dolar karşısında kayda değer artış kazandığına dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti: "Emekli aylıklarının artışında en yaygın kullanılan parametre enflasyondur. 5510 sayılı Kanunu'nun 55'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yılı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmektedir.

2005 yılından itibaren gelir vergisi tarifesinin üst dilimine ait oran yüzde 45'ten yüzde 40'a, 2006 yılında yüzde 40'tan yüzde 35'e indirilmiştir. Ayrıca, yine 2006 yılından itibaren ilk dilime ilişkin gelir vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 15'e, tarifenin dilimleri de beşten dörde indirilmiştir.

Bu kapsamda, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesi ile ayırma ilkesine uygun olarak ücret gelirlerinin diğer gelir unsurlarına oranla daha geç üst dilimlere girilmesine imkan sağlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nda düzenlenen asgari geçim indirimi uygulaması 2008 yılı başından itibaren yürürlüğe girmiş olup, çalışanların medeni ve ailevi durumlarını dikkate alan bu uygulama neticesinde asgari ücretin brüt tutarının mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için yüzde 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için yüzde 7,5'i üçüncü çocuk için yüzde 10'u, diğer çocuklar için ise yüzde 5'i vergi dışı bırakılmıştır."Cihan

(CİHAN)


21 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5