Almanya’da şirket kuran Türk girişimciler oturum alabilecek

OSNABRÜCK - Almanya’da yatırım yapmak isteyen yabancı uyruklu müteşebbislere girişimci oturumu için öngörülen en az 250 bin Euro’luk yatırım ve en az 5 çalışan istihdamı şartı 2012 yılında kaldırıldı. Değişiklikten sonra yatırımın gerekliliği/bölgesel faydası, katma değer oluşturması ve finansmanının garanti edilmesi şartlarının yerine getirilmesi yeterli oluyor.

Avukat Mustafa Kantar, Türk girişimcilerin oturum şartı aranmaksızın Almanya’da şirket kurabilecekleri gibi yasal şartları uygunsa girişimci oturumu alma haklarının da olduğunu açıkladı.

Osnabrücklü avukat Mustafa Kantar, bir Türk vatandaşının veya başka bir yabancı kökenlinin Almanya’da oturumu ve herhangi bir yatırım miktarı sınırlaması olmadan dilediği bir şirket türünü, işletmesini kurabileceği gibi kurulu bir şirketi veya işletmeyi devralabileceğini, herhangi birine ortak olabileceğini, Alman mevzuatında buna engel herhangi bir hüküm bulunmadığını söyledi.

Avukat Kantar’ın verdiği bilgilere göre; Almanya’da şirket kuran, kurulu bir şirkete ortak olan veya bir şirketi devralan bir Türk girişimci Schengen girişimci vizesi (Businessvisum) ve/veya girişimci oturumu alabiliyor. Almanya’da iş kurmak amacıyla alınması gerekli Schengen ticari vizesi istenilen belgelerin ibrazı ile Türkiye’deki Alman konsolosluklarınca 180 gün içinde 90 gün olarak veriliyor.

Alınan her Schengen ticari vizesi ileride alınacak Almanya’da oturum için bir garanti teşkil etmiyor. Bunun için yetkili makam Almanya’da oturum başvurusu incelemesinde ayrıca Alman İkamet Kanunu’nun (Aufenhaltsgesetz) 21. maddesindeki şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ediyor. Alman İkamet Kanunun 21. maddesinde, yapılacak yatırımın/işin ekonomik bir gereksinimi veya bölgesel bir ihtiyacı karşılıyor olması, yapılacak yatırımın/işin Alman ekonomisine artı bir değer katması ve yapılacak yatırımın sermayesini ya kişinin kendisinin koymasının veya kredi yolu ile temin etmesinin garanti olması şeklinde üç şart aranıyor.

Girişimci Türk vatandaşı bir yatırım ve iş planı (Businessplan), iş konsepti, sermaye ve mali plan, firma profili, tahmini kar-zarar planı, özgeçmişini gösteren başvuru belgesi hazırlıyor ve sağlık sigortasını belgelendiriyor. Alman yabancılar dairesi bu belgelere göre 21. maddedeki şartları yerine getirilip getirmediği hususunda Alman Sanayi ve Ticaret Odaları’ndan (Industrie-und Handelskammer) görüş sorabiliyor.

Girişimci oturumu için isteyen müteşebbislerden talep edilen Almanya çapında en az 250 bin Euro’luk yatırım ve en az 5 çalışan istihdamı şartlarının 2012 yılında yapılan kanun değişikliği ile kaldırıldığını söyleyen avukat Mustafa Kantar "Ancak unutmamak gerekir ki, bütün bunlara rağmen oturumu verip vermeme konusu tamamen idarenin takdirindedir." uyarısında bulunuyor.

Almanya’da Limited (GmbH), Anonim (AG), Kommadit (KG) e adi şirket (GbR) türlerinin kurulabileceği gibi Türkiye’deki şirketin şubelerinin ve ticari temsilciliklerinin de açılabileceği bilgisi veren avukat Almanya’da hazır kurulu bir şirketin de devralınabileceğini söyledi. Yine avukatın verdiği bilgilere göre şirket veya işletmeler en az bir kişi ile birlikte birden çok ortak tarafından kurulabiliyor ve kuruluş işlemlerini kişiler kendileri yapabildikleri gibi Türkiye’den usulüne uygun verdikleri vekaletname ile Almanya’da yürütebiliyorlar.Cihan

(CİHAN)

Almanya’da şirket kuran Türk girişimciler oturum alabilecek

10 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5