Türk şirketlerinin yüzde 71 inovasyon stratejisine sahip

İSTANBUL - 5. General Electric (GE) Küresel İnovasyon Barometresi; Türk şirketlerinin yüzde 71’inin, küresel şirketlerin ise yüzde 68’inin inovasyon stratejisinin bulunduğuna işaret ediyor.

Araştırma; Türk yöneticilerin yüzde 83’ünün, küresel yöneticilerin ise yüzde 77’sinin son bir senede el ele verip yürüttükleri inovasyon faaliyetlerinden kar artışı elde ettiğini ortaya koyuyor.

Küresel yöneticilerin yüzde 61’i, Türk yöneticilerin ise yüzde 66’sı karar alma süreçlerinde büyük veri ve analiz sistemlerini kullandıklarını belirtiyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu 23 ülkeyi kapsayan 2 bine yakın yöneticinin katıldığı GE Küresel İnovasyon Barometresi’nin bulgularını açıklayan GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, küresel rekabette farklılaşmanın inovasyon ile mümkün olduğunu dile getiriyor. İnovasyon stratejisinin Türk şirketlerinin büyük bir çoğunluğunun gündemine girmesinin önümüzdeki dönemde olumlu sonuçlarının alınacağını vurguluyor.

Araştırmaya göre Dördüncü Sanayi Devrimi konusunda iyimserlik oranı Endonezya ve İsrail’de yüzde 88, Nijerya’da yüzde 86’ya gelirken, dünyanın en ileri ekonomilerinden ABD’de yüzde 63’e, Almanya’da yüzde 39’a, Japonya’da ise yüzde 33’e tekabül ediyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin ortalama yüzde 68’i Dördüncü Sanayi Devrimi’ne girme fikrine iyimser bakıyor. Bu oran Türk yöneticilerde yüzde 84’ü buluyor. Yine araştırmaya katılan yöneticilerin ortalama yüzde 61’i Dördüncü Sanayi Devrimi fikrinden heyecan duyuyor. Bu oran Türk yöneticilerde yüzde 78’e varıyor. GE Küresel İnovasyon Barometresi araştırmasına katılan küresel yöneticilerin yüzde 86’sı, Türk yöneticilerin ise yüzde 79’u gelecek 10 yılda ileri üretim tekniklerinin sanayi sektöründe radikal bir dönüşüm yaratacağına inanıyor.

İNOVASYON İÇİN BÜYÜK VERİ ÖNEMLİ

GE Küresel İnovasyon Barometresi, yöneticilerin veri ve analiz sistemlerinin değerini giderek daha iyi anladıklarına işaret ediyor. Araştırmaya katılan yöneticiler; stratejik bilgiyi ve bilinçli karar alma becerisini arttırmak adına Büyük Veri’nin ve analiz sistemlerinin kullanılmasının inovasyonun başarılı bir şekilde yapılmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Araştırmaya katılan küresel yöneticilerin yüzde 61’i, Türk yöneticilerin ise yüzde 66’sı karar alma süreçlerinde büyük veri ve analiz sistemlerini kullandıklarını belirtiyor. Türk şirketlerinin yüzde 77’si, küresel şirketlerin ise yüzde 73’ü son bir yıl içerisinde Büyük Veri ve analiz becerisini artırdıklarını bildiriyor. Araştırma sonuçları, analiz becerisini artıran şirketlerin yüzde 59’unun ise bundan olumlu sonuçlar aldığını ortaya koyuyor.

GE Küresel İnovasyon Barometresi’ne göre son bir yılda işbirliği içerisinde yürütülen inovasyon faaliyetleri şirketlerin finansal tablolarına olumlu katkı sağlıyor. Araştırmaya katılan Türk yöneticilerin yüzde 83’ü, küresel yöneticilerin ise yüzde 77’si son bir yılda işbirliği içerisinde yürüttükleri inovasyon faaliyetlerinin şirketlerine gelir ve kar artışı sağladığı görüşünde. Araştırma sonuçları, son bir yılda işbirliği içerisinde yürütülen inovasyon faaliyetlerinin küçük şirketlerde daha fazla gelir ve kar artışı sağladığına işaret ediyor. Diğer taraftan, yöneticilerin büyük bir çoğunluğu işbirliği içinde yürütülen inovasyon faaliyetlerinden kaynaklanacak gelir artışı ya da azalışını paylaşmaya hazır olduklarını ifade ediyor. Küresel yöneticilerin yüzde 68’i, Türk yöneticilerin ise yüzde 72’si işbirliğinin kazançlarını ve risklerini paylaşmaya hazır olduklarını söylüyor.


Türk şirketlerinin yüzde 71’inin, küresel şirketlerin ise yüzde 68’inin somut bir inovasyon stratejisi bulunuyor. Ancak bir inovasyon stratejisine ve temel performans göstergelerine sahip olmak başarıyı garantilemiyor. Nitekim somut bir inovasyon stratejisine sahip olan şirket yöneticilerini yüzde 62’si radikal ve ezber bozan fikirler geliştirme konusunda sıkıntı çektiklerini vurguluyor. Bu oran Türk şirketlerinde daha yüksek. Şirketinin somut bir inovasyon stratejisine sahip olduğunu anlatan Türk yöneticilerin yüzde 71’i; radikal ve ezber bozan fikirler geliştirme konusunda sıkıntı çektiklerini söylüyor. Yöneticiler, etkin bir şekilde inovasyon yapmanın önündeki engelleri ise şöyle sıralıyor:

“Radikal ve ezber bozan fikirler geliştirme güçlüğü, yeni fikirleri destekleyecek ve karlı hale getirecek etkin iş modelleri tanımlama güçlüğü, başarılı inovasyonları ulusal ve uluslararası pazarlara açılacak boyuta taşıyacak olanaklardan yoksun olmak ve yetenek/beceri eksikliği.”

Özsoy, araştırmanın Türkiye ile ilgili önemli detaylar içerdiğine temas ediyor. Özsoy, şunları kaydediyor:

“Bu sonuçlar Türkiye’nin yerel inovasyonu güçlendirerek küresel inovasyon projelerinde önde gelen ülkelerden biri olma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. GE Türkiye olarak yerel inovasyonu destekleme ve ülkemizin hedeflerine ulaşmasında katkı sağlama konusundaki kararlılığımızın bir sonucu olarak geçen yıl Kasım ayında GE Türkiye İnovasyon Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Burası, Türkiye’de farklı iş alanlarına yönelik işbirliği platformu oluşturarak elle tutulur çözümler üretilmesini sağlayan bir endüstriyel kuluçka merkezi olacak ve Türkiye ekonomisinin inovasyonla büyümesinde etkin rol oynayacak.”
Cihan

(CİHAN)

Türk şirketlerinin yüzde 71 inovasyon stratejisine sahip

09 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5