İş yeri hekimi ve sağlık personeli yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.

2013 yılına ait Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra üçüncü kez değişiklik yapılan ilgili yönetmeliğe şu fıkralar eklendi:

27. maddesine 'Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olarak belgelendirilen kişilerden, vize tarihinden önce bakanlığa başvuru yapmayanların yetki belgeleri vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize işlemleri için bakanlığa başvuruda bulunan kişilerin, vize tarihinden itibaren 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlaması gerekir'

28. maddesine 'Onaylanmış programın yüz yüze eğitimleri devam ederken eğitim saatleri içerisinde eğitim kurumunun kapalı olması durumunda; denetimin yapıldığı gün eğitim verilmediği, eğitim programına kayıtlı olan katılımcıların tam gün devamsızlık yaptığı kabul edilir ve ayrıca ilgili eğitim kurumuna ihtar puanı uygulanır.'

Yönetmeliğin 35. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 'en az 70 puan' ibaresi 'iş yeri hekimliği için en az 70, diğer sağlık personeli için en az 60 puan' olarak değiştirildi.

Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 'Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan; diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 1/7/2017 tarihine kadar, diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/6/2016 tarihine kadar görevlendirilebilirler' şekilde değiştirildi ve (b) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca 'EK-11 İş yeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli, Eğiticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu' başlıklı tablonun 1 ve 2 numaralı satırları ile 'EK-12 İş yeri Hekimliği Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu' başlıklı tablonun 3 ve 13 numaralı satırları değiştirildi.

Aynı yönetmeliğe 'Vize işlemi yaptırmayan kişilerin belgelerinin durumu' başlığı altında aşağıdaki geçici madde eklendi: “Vize süresi dolan veya süresi 60 günden az kalan iş yeri hekimliği belgesine sahip olanlar bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlatmak zorundadır. Aksi takdirde vize süresi dolan belgelerin geçerliliği vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır.”Cihan

(CİHAN)


07 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5