CHP'li Sarıhan: Hukuk, korkunun aracı haline getirilmemeli

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Cumhurbaşkanına hakaret davalarının sistematik ve yoğun hale gelmesi ile ilgili olarak, “TCK 299. madde, korumayı amaçladığı hukuksal menfaat ve kamusal yarara aykırı şekilde çok geniş yorumlanmakta ve düşünce özgürlüğünü tehdit etmektedir.” dedi.

Giderek artan ‘Cumhurbaşkanına Hakaret Davaları’ ile ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na yazılı bir soru önergesi veren Sarıhan, Aristo’nun sözlerini hatırlatarak, “Adalet, ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. İyi bir düzen için hukuk, korkunun aracı haline getirilmemelidir.” ifadelerini kullandı.

Sarıhan önergesinin gerekçesinde, “Her iddia karşısında, fiilin niteliği, failin yaş, cinsiyet, sosyal durum vb. nitelikleri gözetilmeden tutuklama işleminin gerçekleştiriliyor olması, soruşturma ve kovuşturma dosyaları hakkında gizlilik kararları veriliyor olması infiale neden olmakta, Devleti temsil eden kurumları adalet ve hakkaniyet açısından sorgulanır hale getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Devamında “Cumhurbaşkanına Hakaret” başlıklı TCK 299. Maddesinin; korumayı amaçladığı hukuksal menfaat ve kamusal yarara aykırı şekilde, çok geniş yorumlanmakta ve düşünce özgürlüğünü ihlal edecek şekilde, genel bir uygulama maddesi haline getirilmiş bulunuyor.” diye konuştu.

SUÇ OLARAK KABUL EDİLECEK FİİLLER

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, “TCK 299. Madde hükümlerini soyut, genel, yoruma açık olmaktan çıkaracak, somut içerik kazandıracak bir değişiklik yapılması ve TCK 125. Madde hükmünde tanımlı olan hakaret suçunun, şahısın kişilik haklarını korumayı amaçlamış olduğu gerçeği karşısında, 299. Maddede, Makam olarak Cumhurbaşkanlığının görev ve yetkileri ile temsil ettiği kurumsal yapının özelliklerini kapsayacak ayrı bir hakaret suçu tanımı yapılması düşünülmekte düşünülmekte midir?” diyerek, madde kapsamında, suç olarak kabul edilecek fiillerin sınırlı sayıda ve belirli şekilde sayılmasına dayalı bir düzenlenme yapılmasının planlanmakta olup olmadığını sordu.

HAZIRLANMIŞ İSTATİSTİKLER BULUNMAKTA MIDIR?

Milletvekili Şenal Sarıhan, Bu suç kapsamında kavuşturma ve soruşturmaya uğrayan kişi sayısını, bunlardan ceza almış olanlar ile tutuklu ve hükümlü bulunanların sayısını, fiillerin türlerini, faillerin yaş, sosyal durum, meslek ve eğitimlerini vb. gösteren verileri içeren Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan istatistikler olup olmadığını sordu. İstatistiklere göre, bugüne kadar TCK 299. Madde kapsamında soruşturma ve kovuşturmaya uğramış kişi, tutuklu ve hükümlü bulunanların sayısını ve kaçının örgün öğretimde veya üniversitede okumakta olan öğrenciler olduğunu, kaçının tutuklu ve hükümlü olma nedeniyle öğrenim haklarını kaybetmiş olduğunu sordu.

NEDEN GİZLİLİK KARARI GETİRİLDİ?

Sarıhan ayrıca, bu suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmış olan Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi Gizem Yerik’in dosyasında gizlilik kararı verilmiş olması nedeniyle, avukatının dosyayı görmediğini, evrakları incelemediğini ve bu nedenle savunma hakkının ihlal edildiğinin doğru olup olmadığını da önergesine ekleyerek, Bursa E tipi Cezaevinde siyasi kadın koğuşu bulunmadığı için Gizem Yerik’in tek kişilik hücrede tutulmakta olduğu iddialarının da yanıtlanmasını istedi.
Cihan

(CİHAN)


07 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5