CHP'li Purçu: Kadın cinayetleri önlenebilir

İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Purçu, kadınların yaşadığı hak ihlalleri, şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için hükümet yetkililerini uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirmeye çağırdı. Purçu, "Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin önünde çok önemli bir engel olan ayrımcılık ve kadına yönelik şiddet, doğru politikalar geliştirilerek önlenebilecek iken ne yazık ki hükümetin bu konudaki girişimleri yetersiz, mevcut bakış açısı ise sorunludur." dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yazılı bir açıklama yapan Purçu, şunları söyledi: "Ayrımcılık ve kadına yönelik şiddetin son yıllarda daha çok kamuoyu gündemine geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin önünde çok önemli bir engel olan ayrımcılık ve kadına yönelik şiddet, doğru politikalar geliştirilerek önlenebilecek iken ne yazık ki hükümetin bu konudaki girişimleri yetersiz, mevcut bakış açısı ise sorunludur. Kadınları korunup kollanması gereken bireyler olarak gören, kadını eve hapsetmeye dayalı bir anlayışı sürdüren, özgürlükleri tehdit olarak algılayan, kadınların çalışma yaşamına katılması yönünde engelleri kaldırmak yerine esnek çalışma koşulları adı altında çalışma şartları dayatan, kadını annelik ve eş rolleri dışında bir birey olarak göremeyen mevcut iktidar; ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının uyarılarını dikkate almak, işbirliğini geliştirmek zorundadır.

KADIN CİNAYETLERİ ÖNLENEBİLİR

Ne yazık ki ard arda yaşanan kadın cinayetleri toplumda bir farkındalık yaratsa da eğitimsizlik ve bilinçlenme sorunu problemlerin başında gelmektedir. Cinayetlere tepki giderek artmakta, toplum nezdinde duyarlılık gelişmektedir ancak cinayetleri önlemek birincil hedef olmalıyken, yaşanan üzücü olayların ardından konuşuyor olmak yeterli değildir. Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW hükümlerinin gerekleri acilen yerine getirilmelidir. Kararlı siyasi irade, eşitsizlik söyleminin terk edilmesi, kamu kurumlarının yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun hareket edip etmediğinin izlenmesi, kamunun cinsiyet eşitliğinde aktif bir role sahip olmasının sağlanması; şiddeti önlemek için temel öneme sahiptir."Cihan

(CİHAN)

CHP'li Purçu: Kadın cinayetleri önlenebilir CHP'li Purçu: Kadın cinayetleri önlenebilir

07 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5