Türkiye genelinde ‘İş Cinayetlerine karşı Mücadele Günü’ etkinliği

GAZİANTEP - Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB), artan işçi ölümlerine dikkat çekmek için Gaziantep’te bir basın açıklaması düzenledi.

Gaziantep Mimarlar Odası Birliği Binası'nda gerçekleşen toplantıya TMMOB üyeleri ve basın mensupları katıldı. TMMOB adına konuşan Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Sıtkı Severoğlu, işçi sağlığı ve güvenliğinin daha iyi olması için gereken tedbirlerin alınmadığını söyledi. Ülkede iş kazalarında ortalama 5 işçinin hayatını kaybettiğini belirten Sever, “Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının yüzde 98’i, meslek hastalıklarının yüzde 100’ü önlenebilir iken; gerekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı bir çok insan hayatını kaybetmektedir. Her zaman ve her dönem parlak sözlerle sunulan yasal düzenlemelere rağmen iş cinayetlerinde ortalama her gün 5 emekçi hayatını kaybediyor.” dedi

Hükümet tarafından ‘İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın yasalaştırılmak istenildiğini ifade eden Sever, bu tasarının yasalaştığı takdirde çalışanın ücret alma güvencesinin kalmayacağını vurguladı. Sever aynı tasarının yasalaşması halinde kiralık işçilerin sendikalı olmayacağını ve iş güvencesinin ortadan kaldırılacağını sözlerine ekledi.

Yapılan basın açıklamasında da Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’nin şu taleplerine yer verildi: “İş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında görev verilen mühendis mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması konusundaki görevlerinin bir danışmanlık hizmeti olduğu kabullenmelidir.

İş yerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ticari kuruluşların kar alanı olmaktan çıkartılmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmesi doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler demokratik katılım sağlanarak bu enstitü tarafından ele alınmalıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu ile çalışma yaşamında yer alan, esnek çalışma türleri, uzun çalışma süreleri, asıl işveren-alt işveren ilişkisi vb. hususlar ile 1983 yılından bu yana sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler geri kaldırılmalıdır. Çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliğine doğrudan müdahalesini engelleyen düzenlemeler ile ‘kiralık işçi yasa tasarısı' geri çekilmelidir.”

Düzenlenen basın açıklaması şu ana kadar iş kazalarında hayatını kaybedenler anıldıktan sonra sona erdi.Cihan

(CİHAN)

Türkiye genelinde ‘İş Cinayetlerine karşı Mücadele Günü’ etkinliği Türkiye genelinde ‘İş Cinayetlerine karşı Mücadele Günü’ etkinliği

03 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5