‘Özel İstihdam Büroları kadınların işini elinden alıp eve hapsedecek’

ESKİŞEHİR - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Özel İstihdam Büroları’nın, kadınlara yeni bir istihdam alanı sağlayamayacağı söyledi. Usluer, “Bunun aksine kadınları tamamen eve hapsedeceği, kadınların ellerindeki işleri de alacağı aleni bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle Özel İstihdam Büroları’nın kadınlara istihdam sağlayacağı bahanesi sadece lafta kalacaktır." dedi.

Milletvekili Prof. Dr. Usluer, Türk-İş Eskişehir Şube Başkanı Nejat Kılıç ve Türk-İş'e bağlı sendikaların Eskişehir Şube Başkanları ile birlikte; kölelik yasası olarak da adlandırılan ‘İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın yasalaşmasını engellemek için başlatılan kampanyayı halka anlattı. Emekçiler için birçok sakıncası olan bu tasarının yasalaşmaması için sokaklarda, TBMM'de mücadele edeceklerinin belirten CHP'li vekil, "Özel İstihdam Bürolarından işçi kiralanmasını düzenleyen, ‘İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonunda kabul edilmesiyle beraber ‘kiralık işçi’ ve ‘esnek çalışma’ uygulamasının önü açılmıştır.” diye konuştu.

Özel İstihdam Büroları ile birlikte artık emekçilerin fiilen iş güvencelerinin kalmadığını vurgulayan Gaye Usluer, bu kanun ile firmaların çalışanlarını özel istihdam bürolarından kiralamaya başlayacağını, kadrolu istihdamın önemli oranda azalacağını, part time ve geçici işler ile evden çalışmanın yaygınlaşacağını kaydetti. Usluer, özellikle kadın istihdamının artırılması için ‘olmazsa olmaz kurumlar’ olarak sunulan Özel İstihdam Büroları’nın, kadınların ‘iş ve aile yaşamının uyumlulaştırılmasına’ hizmet edeceği gerekçesi gösterilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını anlattı.

CHP Eskişehir Milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zaten ev işi, annelik yapma gibi geleneksel toplumsal rolleri sebebiyle iş hayatında tutunmada zorluklar yaşayan kadınlar ‘iş ve aile yaşamının uyumlulaştırılması’ gibi ataerkil bir kavram ve uygulamayla tamamen toplumsal yaşamdan uzaklaştırılmak istenmektedir. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasından kasıt; doğurganlığı teşvik edici ve kadınların evden çalışmalarını ya da yarım gün çalışıp, yarım gün çocuk bakmalarını destekleyici anlayış ile kadınların iş hayatı içinde yer almalarının ve kariyer yapmalarının önüne engeller koymaktır.”

Türkiye’de iş hayatındaki kadınların azımsanamaz bir kısmının sigortasız ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalıştığını aktaran Usluer, “Bugün, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, kadın emeğinin işgücüne katılım oranı en düşük ülke Türkiye’dir. Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için erkeklerde yüzde 65.2, kadınlarda ise yüzde 27.1’lik bir istihdam oranı vardır. Özetle, hali hazırda, kadınların hem sosyal hakları erkeklere nazaran çok daha az hem de işgücüne katılma oranları çok düşüktür. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması bahanesiyle yapılan bu değişiklikle bu oran daha da düşecektir. Geçici ve esnek çalışma getirecek Özel İstihdam Büroları’nın, yeni bir istihdam alanı yaratamamakla beraber kadınlara istihdam sağlayamayacağı aksine kadınları tamamen eve hapsedeceği, kadınların ellerindeki işleri de alacağı aleni bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle Özel İstihdam Büroları’nın kadınlara istihdam sağlayacağı bahanesi sadece lafta kalacaktır.” sözlerini kullandı.
Cihan

(CİHAN)


02 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5