Özkan: 5 bin eczacı açlık sınırında geçim mücadelesi veriyor

ADANA - Adana Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında 31 Mart 2016 tarihine kadar imzalanması gereken 2016 İlaç Alım Protokolünde eczacıların haklı talepleri karşılanmadığı takdirde SGK ile sözleşmesiz bir dönemin başlayacağını bildirdi. Özkan, faturalı hayata geçileceğini kaydetti.

Yaklaşık 16 bin eczacının yoksulluk sınırında, bunun yaklaşık 5 bininin açlık sınırında geçim mücadelesi verdiğini ileri süren Ersun Özkan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama da “Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde uygulamaya konulan 2004 İlaç Fiyat Kararnamesi ile başlayan ve 2009 Global Bütçe uygulaması ile devam eden dönemde eczane ekonomileri erime sürecine girmiştir. Sağlıkta tasarruf adı altında ortaya konulan uygulamalar sosyal güvenlik sisteminin açıklarını kapatmaya yönelik politikalara dönüşmüş ve ilaç fiyatları toplamda 572 kez düşürülmüştür. Fiyat düşüşleri, eczane stoklarında geniş ölçekli ekonomik zarar meydana getirmiş, bu zararların telafi edilmemesi eczacının bir cendereye sıkışıp kalmasına neden olmuştur. Bu süreçte eczacının reel geliri günden güne düşerken enflasyon nedeniyle eczane maliyetlerinin giderek artıyor olduğu dikkate alınmamaktadır.” dedi.

'ECZACILAR EKONOMİK KIRILGANLIK YAŞIYOR'

SGK verilerinden hareketle hazırlanan Eczane Ekonomileri Profil Araştırması’na göre eczanelerin yüzde 63,8’i gibi büyük bir çoğunluğunun ekonomik kırılganlığa sahip olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çeken Özkan, açıklamasında şunları aktardı: “Eczacıların yüzde 54,8’i kredi kullanmakta; kredi kullanan eczacıların yüzde 66’sı ise sürekli olarak kredi almak zorunda kalmaktadır. Eczacı, eczanesinin ekonomik sürekliliğini sağlayabilmek için borçla yaşamaktadır. Ciro kaybı ile ters orantılı olarak artan eczane giderlerinin eczacı üzerinde yarattığı basınç tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Biz eczacılar çok zor ekonomik koşullarda hayatımızı idame etmeye çalışırken kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan ilaç zammı haberleriyle ilaç sanayiye verilen yaklaşık 500 milyon TL’lik katkı hükümet tarafından saklanmaya çalışılmaktadır. Eczacı bugün 'artık yeter!' deme noktasındadır.”

24 bin 800 serbest eczacının ve onların temsilcisi olan birlik ve odaların yeni protokolden eczacının ekonomik refahını temin edecek, halka en yakın sağlık noktası olan eczanelerdeki kan kaybının önüne geçecek yaşamsal taleplerinin kabulünü beklediklerini vurgulayan Özkan, taleplerini şu şekilde sıraladı: “Nitelikli ilaç ve sağlık hizmet sunumuna devam edebilmek, meslektaşlarımızın haklarını korumak, eczacının bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eczane çalışanları ve aileleri ile birlikte yaklaşık 240 bin insanın ekmek kapısı olan eczanelerimizin varlığını sürdürmek. İnsanı yaşatırken yaşamak için tahammül sınırlarımızın çok ötesine geçen bu gidişata 'artık dur!' diyoruz.”Cihan

(CİHAN)

Özkan: 5 bin eczacı açlık sınırında geçim mücadelesi veriyor

01 Mart 2016 Haberleri 1 2 3 4 5