Maliye Bakanı: Enflasyonda, Ocak ayı başında yapılan ayarlamalar etkili oldu

ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 8,8 ile hedefin üzerinde çıkan enflasyonda Ocak ayı başında yapılan ayarlamaların etkili olduğunu söyledi. Ağbal, "2016 yılı Ocak ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 9,58 olarak gerçekleşmiştir. Bu yükselişte gıda ve hizmet grupları ile fiyatı yönetilen-yönlendirilen bazı ürünlerde Ocak ayı başında yapılan ayarlamalar etkili olmuştur." dedi.

TBMM Genel Kurulu İsmail Kahraman başkanlığında görüşmelere başladı. Görüşmeler kapsamında Maliye Bakanı Naci Ağbal sunum yaptı. Sunumunda hedeflerin üzerinde gelen enflasyona da değinen Ağbal, enflasyonun 2015 yılında Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı ve gıda fiyatlarında kaydedilen yüksek oranlı artış nedeniyle hedefin üzerinde, yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Ağbal, “2016 yılı Ocak ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 9,58 olarak gerçekleşmiştir. Bu yükselişte gıda ve hizmet grupları ile fiyatı yönetilen-yönlendirilen bazı ürünlerde Ocak ayı başında yapılan ayarlamalar etkili olmuştur. Küresel emtia fiyatlarındaki düşük seyrin devamı, sıkı para politikası, mali disiplin ve döviz kurundan kaynaklanan olumlu baz etkisiyle enflasyonun 2016 yılında yüzde 7,5’e gerilemesini bekliyoruz. Enflasyonun kademeli bir şekilde düşerek orta vadede düşük tek hanelerde istikrar kazanmasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

"2015 YILINI YÜZDE 4 BÜYÜME İLE KAPATACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"

Türkiye ekonomisine 3 aylık dönemler itibarıyla bakıldığında küresel krizin derinleştiği 2009 yılı hariç büyümenin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirten Ağbal, “Küresel kriz sonrası dönemde 2011-2015 yılları arasında Türkiye ortalama yüzde 4,4 büyürken aynı dönemde Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler ortalama yüzde 3,4 oranında büyümüştür.” dedi.

Türkiye ekonomisinin 2015’in ilk 9 ayında yüzde 3,4 büyüdüğünü belirten Ağbal, “2015 yılını yüzde 4 büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Bu oran, gelişmekte olan ülkeler için öngörülen yüzde 4 ile aynı düzeyde, gelişmekte olan Avrupa için öngörülen yüzde 3,4’ün, Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler için öngörülen yüzde 1,7’nin ve Latin Amerika için öngörülen yüzde eksi 0,3’ün üzerindedir. 2015 yılı büyüme performansı ile Türkiye’nin; G20, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenmektedir.2016 yılında ise siyasi istikrar ve reform iradesinin öngörülebilirliği artırması ve en büyük ticaret ortağımız olan AB’de beklenen ekonomik toparlanma sonucunda büyümenin yüzde 4,5 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

"CARİ AÇIK YÜZDE 26,1 DARALARAK 32,2 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

2015 yılında ihracatın yüzde 8,7, ithalat yüzde 14,4 oranında daraldığını anlatan Ağbal, şöyle devam etti:

“2014 yılında 84,6 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığı 2015 yılında yüzde 25,2 azalarak 63,3 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 65,1’den, yüzde 69,5’e yükselmiştir. 2015 yılında Türkiye AB pazarından daha fazla pay almıştır. Cari açık, aldığımız makroihtiyati tedbirler ve başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüş ile önemli bir daralma sürecine girmiştir. 2014 yıl sonunda 43,6 milyar dolar olan cari açık 2015 yılında yüzde 26,1 oranında daralarak 32,2 milyar dolara gerilemiştir. 2014 yılında yüzde 5,5 olarak gerçekleşen cari açığın milli gelire oranı 2015 yılında yüzde 4,5’e gerilemiştir. Bu oranın 2016 yılında yüzde 3,9’a gerileyeceğini öngörüyoruz.”

2016 BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNİ; 29,7 MİLYAR LİRA

2015 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 506 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 453 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 483,4 milyar lira ve genel bütçe vergi gelirlerinin 407,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini anlatan Ağbal, “Buna göre 2015 yılında merkezi yönetim bütçe açığı 22,6 milyar lira, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranı ise yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe büyüklüklerine bakıldığında öngörülen bütçe giderlerinin 570,5 milyar lira olduğunu ifade eden Ağbal, “Faiz hariç bütçe giderleri 514,5 milyar lira, bütçe gelirleri 540,8 milyar lira, vergi gelirleri 459,2 milyar lira, bütçe açığı 29,7 milyar lira, faiz dışı fazla 26,3 milyar lira olacak. Milli gelire oran olarak 2016 yılı bütçe açığı yüzde 1,3 olacağını tahmin ediyoruz. Faiz dışı fazlanın yüzde 1,2 düzeyinde gerçekleşecek.” şeklinde konuştu.
Cihan

(CİHAN)

Maliye Bakanı: Enflasyonda, Ocak ayı başında yapılan ayarlamalar etkili oldu Maliye Bakanı: Enflasyonda, Ocak ayı başında yapılan ayarlamalar etkili oldu Maliye Bakanı: Enflasyonda, Ocak ayı başında yapılan ayarlamalar etkili oldu Maliye Bakanı: Enflasyonda, Ocak ayı başında yapılan ayarlamalar etkili oldu

26 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5