Türk Toraks Derneği'nden Cerattepe açıklaması

İSTANBUL - Son günlerde tartışma konusu olan Artvin’in Cerattepe bölgesinde maden çıkarılmasıyla ilgili Türk Toraks Derneği (TTD) yazılı bir açıklama yaptı. TTD açıklamasında, “Biyoçeşitliliği bünyesinde barındıran ve ülkemizdeki tek biyosfer alanını içerisinde barındıran Cerattepe'ler korunmalıdır. Cerattepe’deki doğal ve insani zenginliğin, madencilik faaliyeti nedeniyle hem de hukuk kararlarının aksine tahrip edilmeye çalışılması kaygı verici." denildi.

Cerattepe'de yaşananlarla ilgili TTD, bir açıklama yaptı. Duyuruda, "Türk Toraks Derneği olarak, kalkınmayı sadece ekonomik büyüme olarak değil, insanların ve doğanın ahenkli bir şekilde birbirlerini besleyerek ve biyoçeşitliliği koruyarak geliştirilmesi gerektiğini savunmaktayız." denilerek, “Ülkemizdeki kırk milli parktan ikisine ve üç ana kuş göç rotasından birisine sahip, yaban hayatı ve tabiatı koruma alanları gibi çeşitli bitki zenginlikleri olan ve ülkemizdeki tek biyosfer alanını içerisinde barındıran Artvin’in, sağlıklı bir çevre ve yaşamı sürdürebilmek için hassasiyetle korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının doğru bir politika olacağı.” ifadelerine yer verildi.

'SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE GEREKLİDİR'

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir çevrenin mutlaka olması gerektiğinin altını çizen TTD, bir kişinin sağlıklı olmasını sadece sakat ya da hasta olmaması tanımıyla sınırlı kalamayacağını belirtti. Aksine bu tanımın bedenen olduğu kadar, toplumsal ilişkilerimiz ve doğa ile kurduğumuz ilişkilerimizin de sağlıklı olması gerektiği vurgulandı. Ekolojik felaketlerin doğanın geleceğini tehdit ettiği bu dünyada sağlıklı olmanın yolunun sağlıklı bir çevrede yaşamaktan geçtiği belirtilen TTD duyurusunda, “Bugün egemen olan büyüme ve gelişme biçiminin; bitkiyi, vahşi yaşamı, suyu, havası, biyoçeşitliliği, nehirleri, denizleri ve iklimi bir bütün olarak doğayı da yok ettiğini fark etmekte ve yaşanan bu yıkımın gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde sağlığı onarılmaz biçimde tahrip ettiği.” ifade edildi. Bu nedenle Türk Toraks Derneği, kalkınmayı sadece ekonomik büyüme olarak değil, insanların ve doğanın ahenkli bir şekilde birbirlerini besleyerek ve biyoçeşitliliği koruyarak geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

'SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN, İNSANA VE DOĞAYA NEFES VEREN HAYATIMIZIN AKCİĞERLERİ OLAN CERATTEPE’LER KORUNMALIDIR'

TTD, maden işletilmesi için ağaçların kesilmesinin konuşulmasının dahi doğru bulmadıklarını yayınlayarak Cerattepe’de, 2 bin 700 ayrı bitki türünün bulunması, var olan bu biyoçeşitliliğin pek çok ülkenin tüm bitki çeşitliliğinden daha fazla olmasıyla tanınan bölgenin bu tür konularla gündeme alınmasını kınadı. Bildiride Artvin bölgesi, antik çağlardan bugüne Türkiye’nin zengin insani ve kültürel birikime sahip bir yaşam alanı olduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda bölge insanının yaşamı; tahrip edilmesi gereken değil, aksine doğa ve insan birlikteliğinin uyum içerisinde nasıl olabileceğini gösterdiği için örnek alınması gereken bir model alınması gerektiği söylendi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA”NIN YERİNİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK VE YAŞAM” ALMALIDIR

Akciğer sağlığını geliştirmeyi hedefleyen Türk Toraks Derneği, insan sağlığını bozan tüm ekolojik sorunların çözümü için 'sürdürülebilir kalkınma' bakış açısının yerini 'sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam’ın alması gerektiğini bildirdi. Yapılan TTD açıklamasında, toplumsal ve ekonomik gelişmenin, sağlığının teminatı olan çevrenin tahribatına rağmen sürdürüldüğü takdirde, toplumu ve gelecek kuşakları tehdit etmesi nedeniyle 'gelişme' ve 'kalkınma' olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulandı. TTD, bu bakış açısının bir yansıması olarak Cerattepe’deki doğal ve insani zenginliğin, madencilik faaliyeti nedeniyle hem de hukuk kararlarının aksine tahrip edilmeye çalışılmasını kaygı verici bulduklarını dile getirdi.

Cihan

(CİHAN)


24 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5