TEMA Vakfı, özel sektöre çevre eğitimi verecek

İSTANBUL - Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), özel sektör çalışanları için geliştirdiği ‘yeşil yaka’ programıyla çevreye duyarlılık eğitimi verecek. TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, sürdürülebilir olmayan yaşam tercihlerinden dolayı son 50 yılda dünyanın üçte ikisinin geri döndürülemez şekilde tahrip edildiğini söyledi.

TEMA Vakfı, çevre konusunda bilinci artırmak için özel sektör çalışanlarına teorik ve pratik eğitim verecek. Eğitimlerle birlikte çevre korumanın söylemden eyleme geçeceğini ifade eden Deniz Ataç, “Eğitimle bilinçlenen çalışanların iş modelleri oluştururken doğadan esinlenme, toplum ve gelecek kuşaklar için sorumluluk bilinciyle çalışma gibi özellikler kazanacak.” dedi.

‘ÇEVRE İÇİN DÜNYAYI YOĞUN BAKIMA ALMAK GEREKİYOR’

Özel sektör çalışanlarının, doğal kaynakları korumada önemli sorumlulukları olduğunu söyleyen Baltaş Grubu Eş Başkanı Prof. Dr. Zuhal Baltaş, çevre konusunda dünyanın artık bir çeşit yoğun bakıma alınması gerektiğine dikkat çekti.

Tüketilen doğanın dünyanın ömrünü kısalttığını söyleyen Baltaş, şöyle devam etti: “Bu kısalma son 100 yılda öylesine bir ivme kazandı ki soruna acil çözüm bulma zorunluluğu, çağdaş insanın temel sorunu oldu. Dünyamızı yoğun bakıma almamız gerekiyor. Önemli olan kimlerin bu sorumlulukta pay alacağı. Şimdi ihtiyacımız olan, sorumluluk bilincine sahip çağdaş bireyler. Çağdaş insan kimliği kazanmak, dünyada yaşamın sürdürülebilmesi için çaba harcama bilincine sahip olmaktır.”

TEMA’nın ‘yeşil yaka’ programı üç temel bölümden oluşuyor. Yeryüzündeki yaşamın işleyişi, insan-doğa arasındaki ilişki, doğanın milyarlarca yıldır kendini nasıl yenilediği anlatılacak. İnsanın doğa ile olan ilişkisinde geçmişten bu güne yaptığı doğrular ve yanlışlar incelenerek iş ve özel yaşamda doğaya karşı sorumlulukların yerine getirebilmesi için bir yol haritası çıkarılacak. Ardından yeni davranış ve tutumları içeren eylem planlarıyla birlikte çevre koruma bilincinin somut olarak hayata aktarılması planlanıyor.
Cihan

(CİHAN)


23 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5