Birleşik Kamu-İş, Başbakanlık genelgesinin iptali için dava açtı

ANKARA - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Başbakanlık tarafından yayınlanan “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” başlıklı genelgenin iptali için Danıştay’a dava açtı.

Konuyla ilgili Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: "Genelgede yer alan 'legal görünüm' içinde bile olsa kamu çalışanları, kanunların suç saydığı eylemleri işlemek amacıyla kurulan örgüt veya yapılarla hiçbir şekilde ilişki içine giremez; bu yönde faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz” denmek suretiyle; Anayasal bir hak idari işlemle ortadan kaldırılmıştır. Anayasanın hakkın sınırlanması için şart koştuğu 'kanun ile sınırlama' koşulu ihlal edilmiş, Anayasanın bir derneği ya da derneğin faaliyetlerini yasaklama konusunda aradığı 'hakim kararı' koşulu yok sayılmıştır."

Genelge ile idarenin hem yasama, hem de yargı yetkisini, anayasaya aykırı biçimde gasp ederek fonksiyon gaspı içine girdiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "Genelgede yer alan 'legal görünüm altındaki illegal faaliyet' deyiminden neyin murat edildiği nesnel olarak da somut olarak da belirsiz. Bu belirsizliğin siyasal iktidarın ideolojik yorumlarıyla doldurulmasına cevaz verilmesi, zaten aşınmış olan hukuk devletinin tümüyle yok edilmesi anlamına gelir. Zira burada idare, bir 'illegalite' tanımlaması yapmamakta ve bunu yapmadan legal alanı illegaliyete bağlamaktadır. 'Hangi legal alan?', 'hangi illegal alan?', 'kamu görevlisi legal olmasına rağmen hangi legal alanlardan uzak durmalıdır?', 'kamu görevlisi legal alanın arkasında bir illegal güç olduğunu nasıl bilebilir?' gibi soruların düzenleyici işlemde hiçbir karşılığı olmadığı gibi; idare yasaklama koyduğu alanın legal olduğunu bilmekte ve kabul etmekte, ancak bunun aslında 'illegal faaliyet' olduğunu hükme bağlamaktadır.”

Açıklamada, yayınlanan genelge ile sendiklaşmanın da terör faaliyeti sayılabileceği belirtildi.


Cihan

(CİHAN)


23 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5