Gümrük ve Ticaret Bakanı: Rusya'nın almadığı beyaz et, yurt içinde tüketildi

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rusya'nın Türkiye'den beyaz et alımını durdurmasıyla ilgili olarak, "İhraç edilecek ürünlerin toplamdaki payı düşük olduğundan stok fazlalığı gündeme gelmemiş, yurt içinde tüketilmesi sağlanmıştır." dedi. Sektör tarafından yaşanan krizin yakından takip edildiğini ve olumsuz bir etkinin yaşanmamasına yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Tüfenkci, "Ortadoğu ve Asya ülkeleri kanatlı ürünler ihracat pazarımızı oluşturmaktadır. Söz konusu pazarın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Kanatlı ürünleri ihracatımızın yüzde 66'sı Irak'a, yüzde 6'sı Hong Kong'a yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP İstanbul Mİlletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Rusya'nın Türkiye'den beyaz et alımını durdurmasına ilişkin soru önergesine cevap verdi. Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından 30/11/2015 tarihinde yayımlanan Kararname ile bazı gıda ürünlerinin Türkiye'den ithal edilmesine 01/01/2016 tarihi itibarıyla yasaklama getirildiğini hatırlatan Tüfenkci, kararname ekinde yer alan yasaklanan ürün grupları listesinde beyaz et gruplarının da mevcut olduğunu ifade etti.

Rusya Federasyonu tarafından Türkiye'ye ilişkin olarak ilan edilen ekonomik yaptırımlar hakkında Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliğinin Rus makamları nezdinde yazılı ve sözlü birçok girişimde bulunulduğunu dile getiren Tüfenkci, Dışişleri Bakam Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Rus resmi ajansı TASS'a bir mülakat vererek "Rus makamlarınca alınan ekonomik tedbir kararlarının iki ülkenin çıkarları ve geleceği adına gözden geçirilmesini beklediğimizi, aksi takdirde bu ekonomik tedbir kararlarının iki ülke halkı üzerinde de olumsuz etkileri olacağını" ifade ettiğini aktardı.

İhraç edilecek ürünlerin toplamdaki payı düşük olduğundan stok fazlalığının gündeme gelmediğine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti: "Yurt içinde tüketilmesi sağlanmıştır. Sektör tarafından yaşanan kriz yakından takip edilmekte ve olumsuz bir etkinin yaşanmamasına yönelik önemli çalışmalar yürütülmektedir. Ortadoğu ve Asya ülkeleri kanatlı ürünler ihracat pazarımızı oluşturmaktadır. Söz konusu pazarın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Kanatlı ürünleri ihracatımızın yüzde 66'sı Irak'a, yüzde 6'sı Hong Kong'a yapılmaktadır. İhracatın arttırılması için sektör talebine yönelik olarak ülkeler ile görüşmeler yapılmakta olup, bu kapsamda son dönemde Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Güney Kore ve Japonya nezdinde çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizin beyaz et ihracatı yapmakta olduğu pazarlara ihracatının arttırılması ile ülkemize coğrafi yakınlığı olan Ortadoğu, Kuzey Afrika gibi bölgelerde yeni pazarlara ihracatın başlaması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Kanatlı sektörüne yönelik olarak; ihraç edilen ürünlerde daha yüksek katma değer sağlamak ve nihai tüketiciye yönelik ambalajlı ürün ihracatını arttırabilmek amacıyla, Dünya Ticaret Örgütü taahhütlerimiz çerçevesinde yayımlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlan çerçevesinde, kümes hayvanları etleri, kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler için ihracat iadesi yardımı yapılmaktadır.
Diğer taraftan; ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında, ihracatçılarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine bireysel bazda destek sağlayarak küresel dünyaya entegre olmalarının sağlanması; firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraklerine ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının desteklenmesi ve firmalarımızca yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve markalaşmaya ilişkin harcamalar ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerin desteklenmesine yönelik olarak gerekli kaynak aktarımı sağlanmaktadır."

(CİHAN)


22 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5