Cerattepe bakır madeni projesi Meclis gündeminde

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Milletvekili Eren Erdem, "Cengiz Holding'in 2004 yılı itibariyle Eti Bakır (2004), Eti Alüminyum (2005), Ankara-İstanbul hızlı tren (2006), Ilısu/Hasankeyf Barajı (2007), Ordu Havalimanı (2011), Maltepe sahili (2012), elektrik dağıtım özelleştirmeleri (2013), Ankara-Sivas hızlı tren (2013), 3. Havalimanı (2013), Trabzon-Aşkale yolu (2014) ve Akkuyu nükleer santral (2015) gibi yüksek bütçeli ihaleleri almış ve özellikle 2002’den sonra hızlı bir yükselişe geçerek, bugün itibariyle yıllık cirosunu yaklaşık 4 milyar ABD doları civarına çıkarmıştır.

Cerattepe maden projesinin sahibi Cengiz Holding, bugüne kadar doğal dengeyi bozan ve yaşamı yok eden projeleri nedeniyle birçok kez mahkemeye verilmiş ve ilgili projelerin hayata geçerilmemesi için çeşitli sivil toplum örgütleri ve doğa gönüllüleri tarafından protesto edilmiştir." dedi.

Bu çerçeveden Erdem, şu soruları yöneltti: "Cengiz Holding AKP iktidarı süresince toplamda kaç kamu ve özelleştirme ihalesi almıştır? 2010 yılında Cengiz Holding’e ait 420 milyon liralık vergi borcu hangi gerekçelerle silinmiştir? Bakanlığınızca verilen ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunu’ iktidarınıza yakın olan müteahhitleriniz mi hazırlamaktadır?

Rize İdare Mahkemesi’nin, Cengiz Holding’in Cerattepe projesine ait ÇED olumlu raporunu iptal etme gerekçeleri nedir? İktidarınız döneminde kaç ÇED olumlu raporu, bölge idare mahkemeleri tarafından iptal edilmiştir? Artvin’de doğa yıkımına karşı direnen halka karşı bir olağanüstü hal ilanı veya “sokağa çıkma yasağı” düşünülmekte midir?

İktidarınızın Cengiz Holding’le kurduğu ilişki, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Mehmet Cengiz’in, halka duyduğu nefretten mi ileri gelmektedir? İktidarınız ve gözde sermaye gruplarınız doğa ve kent yağmasını durdurması için daha ne kadar paraya gereksinim duymaktadır?"

(CİHAN)


21 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5