Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten ‘cadı avı' genelgesiyle ilgili önemli uyarılar

İSTANBUL - Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) mimarlarından Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, kamuda cadı avına izin veren genelgeyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Genelgede ‘terör örgütü' ve ‘legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılar' olmak üzere iki ibare kullanıldığını belirten Prof. Dr. İzzet Özgenç, ‘terör örgütü' konusuyla ilgili mevzuatın olduğunu belirterek, genelgeye konu edilmesinin gereksiz olduğunu belirtti.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

‘2 TEMEL İBARE'

17 Şubat 2016 tarihli ve 29627 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2016/4 sayılı başbakanlık genelgesinin konusunu “Milli güvenliği tehdit eden örgüt ve yapılarla irtibatlı kamu çalışanları” oluşturmaktadır. Söz konusu genelgede iki temel ibare kullanılmaktadır. Bunlardan biri, “terör örgütü”, diğeri ise “legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılar” ibaresidir.

‘GENELGE GEREKSİZ'

“Terör örgütü” ibaresinden hukuken ne anlaşılması gerektiği, bilinen bir durumdur. Terör örgütleri ile irtibatının bulunmasına rağmen her nasılsa kamuda görev üstlenmiş olan kişilerle ilgili olarak alınması gereken tedbirler, bu genelgeye konu edilmiştir. Bu hususun genelge konusu yapılması gereksizdir ve doğru da değildir. Çünkü mevzuatımızda, bu kişilerle ilgili olarak idari ve adli yönden nasıl bir yol izlenmesi gerektiği doğru veya yanlış, ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

‘LEGAL GÖRÜNÜM ALTINDA İLLEGAL FAALİYET YÜRÜTEN YAPILAR'

Asıl sorun, “legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılar” ibaresindedir. Bu ibare, hukuk literatürüne ilk defa bu genelge ile girmiş oldu. Genelgede yer verilen bu ibareden ne anlatılmak istendiğine ve ne anlaşılması gerektiğine açıklık getirmek gerekir. Genelgede bu ibareye, “terör örgütü” ibaresinden sonra bazen “ve” bazen de “veya” bağlacı kullanılarak yer verilmektedir.

‘HUKUKEN HERHANGİ BİR ANLAMI OLMAYAN İBARE…'

Genelgede bu ibareden neyin anlatılmak istendiği hususunda ipucu görevi görecek bir ifadeye yer verilmiştir: “Kanunların suç saydığı eylemleri işlemek amacıyla kurulan örgüt veya yapılar”. Bu ifadeden, söz konusu “yapı”nın suç işlemek amacıyla, yani “kanunların suç saydığı eylemleri işlemek amacıyla” oluşturulmuş olması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu durumda ancak “suç örgütü”nden söz edilebilir. Hukuk literatüründe suç örgütü ibaresi kullanılmakta iken, genelgede ayrıca bu ibareye yer verilmesi bir kafa karışıklığı meydana getirmekten başka bir sonuç doğurmaz. Terör örgütü gibi, suç örgütünün de ne anlama geldiği, bu örgütlere ilişkin ölçütler doğru veya yanlış, mevzuatımızda ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Kamu çalışanlarının bu tür örgütlerle ilişki içinde olduklarının anlaşılması halinde nasıl bir yol izleneceği de doğru veya yanlış, mevzuatımızda belirlenmiştir. Buna rağmen, hukuken herhangi bir anlamı olmayan söz konusu ibareye, idari otorite tarafından vaz'edilen bir genel düzenleyici işlemde yer verilmesi, keyfi uygulamalara sebebiyet vermekten ve ortaya yeni suç vakıaları çıkarmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

(CİHAN)


20 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5