Kızılırmak deltasının kuşları gibi bitkileri de korunacak

SAMSUN - Kızılırmak deltası, barındırdığı kuş türlerinin yanısıra bitki zenginliğiyle de göz dolduruyor. Doç. Dr. Hasan Korkmaz, deltada 84 familya ve 344 cinse ait 561 bitki türünün varlığının tespit edildiğini belirtti.

Kızılırmak Deltası Çalışma Grubu'nun haftalık toplantısında, bitki türlerinin korunması gündeme alındı. Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)'nden katılan Doç. Dr. Korkmaz, “Kızılırmak Deltasında 3 Beyaz” adlı proje, Dr. Hasan Akay ise deltada çeltik üretimine ilişkin birer sunum yaptı. Korkmaz, “Deltadaki bitki türlerinin üç tanesi eğrelti, iki tanesi açık tohumlu, 556 tanesi kapalı tohumludur. Yürütülecek çalışmalarda hedefimiz, korumacı ve duyarlı insan faaliyetlerini geliştirerek farkındalık yaratmak ve türler üzerindeki tehdit ve baskıları ortadan kaldırmaktır. Ayrıca Kızılırmak deltasındaki kardelen, göl soğanı ve kum zambağı türlerinin popülasyon ve habitatlarının korunmasını sağlamak için farkındalık ve kamuoyu oluşturma faaliyetleriyle birlikte, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı uygulamalarını yaymaya yönelik çalışmalar yapmaktır.” diye konuştu.

Yöre halkında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Doç. Dr. Korkmaz, şu bilgileri aktardı: “Yerel halk ve ziyaretçilere tanıtım yapmak, tanıtım ve medya unsurlarını oluşturarak halkın bilgi ve bilinç seviyesini arttırmak, deltanın resmi kurumlarca izlenmesini ve yörenin korunmasıyla ilgili mevzuatın titizlikle uygulanmasını sağlamak gerekmektedir. Konunun tarafı olan resmi kurumlarla çevreci sivil toplum kuruluşları arasında işbirlikleri sağlanarak, türlerin korunmasına ve kullanım dengesini sağlamaya yönelik faaliyetlerle yöre halkının daha fazla istifadesi için üretim tekniklerinin ve desteklerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Yörede yaygın tarım modelini iyileştirmeye yönelik aktiviteler yapmak, yasal mevzuatlara göre bu türlerin deltadaki üretimini sağlamak, deltanın botanik değerlerini öne çıkarmak ve türlerin tohumlarıyla neslinin devam etmesini sağlamak, yöre ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.”

'KUŞLAR GİBİ BİTKİ TÜRLERİ DE KORUNACAK'

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ise deltada bugüne kadar genel olarak kuşlarla ilgili konulara ağırlık verdiklerini belirtti. Albayrak, “Ancak deltadaki diğer habitatların korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini bildiğimizden, bugünkü toplantının konusunu bitki ve tarımsal üretime ayırdık. Deltada tarımsal üretim vazgeçilmezdir ancak tarımsal üretimle deltadaki habitatın birbirine zarar vermeyecek şekilde nasıl bir yönetimin izlenmesi, tedbirlerin alınması konusunda yön haritasını çizmek gereklidir ve biz toplantı grubu olarak, fiziki mekana yansıyacak çalışmaların başlangıcını bugün yaptık. Doğayı canlandırıp koruyacağız; örneğin kaçak yapılaşmayla kumsalda yok edilen kum zambaklarının deltada yeniden yerini almasını sağlamak gibi.” şeklinde konuştu.

Toplantıya OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kemal Ayan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden Aysel Altay, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nden Muzaffer Çelik ve ilgili daire amirleri de katıldı.

(CİHAN)

Kızılırmak deltasının kuşları gibi bitkileri de korunacak Kızılırmak deltasının kuşları gibi bitkileri de korunacak Kızılırmak deltasının kuşları gibi bitkileri de korunacak Kızılırmak deltasının kuşları gibi bitkileri de korunacak Kızılırmak deltasının kuşları gibi bitkileri de korunacak

20 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5