CHP Milletvekili Yiğit: 'Taşeronu kaldıracağım' diyen AKP köleliği getiriyor

İZMİR - CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, "Seçim zamanı, 'Taşeronu kaldıracağım.' diyen AKP, köleliği getiriyor." dedi. Yiğit, 2009 yılında kanunlaştırılmak istenen fakat sosyal tarafların talebi üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edilen tasarının yeniden Meclis gündeminde olduğunu söyledi. Çalışma yaşamında büyük değişikliklere yol açacak İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda başlandı.

Bu tasarıyla işyerlerinde çalışan sayısının yüzde 25’ine kadarının, kiralık işçi olmasına imkan sağlanıyor. 1 ile 10 arasında çalışanı bulunan KOBİ’ler içinse bu sınırlama bulunmuyor. Bu da istihdamın yüzde 60’ını oluşturan KOBİ’lerin, istediği kadar kiralık işçi çalıştırmasının yolunu açıyor. CHP Milletvekili ve Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Yiğit, tasarı üzerine komisyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Daha önce veto edilen bu tasarının tekrar gündeme getirilmesi ve çalışan lehine bir değişiklik yapılmadan, sosyal taraflarca yeterince tartışılmadan alelacele çıkarılmaya çalışılmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu, burada oldubittiye getirilmek isteniyor. Tasarının tümüne bakıldığında, sınırlarının ne olacağı belli olmayan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Burada öncelikli olarak, Türkiye İş Kurumu'na ait görev ve yetkilerin devri söz konusudur. Ayrıca özel istihdam büroları, hayır kurumu olarak çalışmayacaktır, yani bir rant düzenlemesiyle karşı karşıyayız. Öte yandan özel istihdam bürolarının ne kadar bağımsız ve objektif olacağı da şüphelidir. İşçinin kendi iradesiyle imzaladığı varsayımına dayalı olarak düşünülen sözleşme, ülkemizde iş bulma konusundaki zorluklar da gözönüne alındığında, işçinin kendi ayağına pranga vurması ve daha da yoksullaşmayı kabul etmesi anlamına gelmektedir. Tasarının gerekçesinde, işsizliğin azaltılmasının amaçlandığı belirtilmektedir. İşsizliğin azaltılmasının en önemli yolu iş yaratmaktır, üretim yapmaktır. Bir yerde iş varsa işçiye ihtiyaç vardır. İşsizliği azaltmanın yolu örgütsüzlüğü, kuralsızlığı yasal güvenceye kavuşturmak değildir. Bir yandan 'Taşeronu kaldıracağız.' diyen AKP, öbür yandan kiralık işçilik yoluyla kölelik sistemini getirmeye çalışmaktadır. Geçici iş ilişkisiyle çalışan işçilerin iş güvenceleri hakkında bir düzenleme öngörülmemiştir. Bu konuda hukuki yaptırım da yoktur. Sayın bakana sormak istiyorum, kamuoyu ve sosyal tarafların görüşleri alınmadan, yangından mal kaçırırcasına hazırlanan bu tasarının bir an önce yasalaşması için bu kadar niye acele edilmektedir?"

(CİHAN)


17 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5