Çalışma Bakanlığı: Vefat eden şahıslar adına 1,8 milyon liralık reçete yazılmış

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 2015 yılında yapılan denetimlerde vefat eden şahıslar adına hekimler tarafından 1 milyon 821 bin TL’lik reçete ve işlemler yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesindeki denetim ve incelemelerde ayrıca özel bir hastanede hiç muayene kaydı bulunmayan hastalar adına düzenlenmiş 488 reçete tespit edildi. Ayakta teşhis ve tedavi merkezleri ilgili yönetmelik gereği usulsüz olarak SGK’ya 2 milyon 146 bin 343 lira işlem faturalandırdığı belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 2015 yılı çalışmaları açıklandı. Başkanlığın yaptığı inceleme ve denetimler sonucu birçok usulsüzlük bulundu. Çalışma hayatının denetimi, teftişi ve kayıt dışı istihdam ile mücadele, bakanlığın İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bağlı toplam bin 543 müfettiş ve bin 285 sosyal güvenlik denetmeni eliyle yürütülüyor. Rehberlik ve Denetim faaliyetleri kapsamında 2015 yılında 82 bin 106 işyeri denetlendi. Bu işyerlerinden 9 bin 47’sinin kaçak olduğu tespit edilirken, denetlenen sigortalı sayısı 2 milyon 861 bin 150. Sahte işyeri sayısı bin 897 olurken, kayıt dışı sigortalı sayısının 38 bin 261, tespit edilen sahte sigortalı sayısının 65 bin 297, incelenen iş kaza sayısının 7 bin 324 ve incelenen hastane sayısının 233 olduğu vurgulandı. Denetlenen eczane sayısı 319 olurken, incelenen diğer sağlık kurumlarının sayısı 58.

119 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Yapılan teftişlerde 488’i genç işçi olmak üzere 2 milyon 207 bin 548 işçi, 2 bin 502 çırak ve 7 bin 201 stajyere ulaşıldı. Teftişler kapsamında 276 sosyal güvenlikten yoksun çalışan işçiye rastlandı. Çalışma izni olmadan istihdam edilen 52 yabancı uyruklu çalışan ile bu yabancılara ve çalışma izni bulunmasına rağmen mevzuata uygun olarak yenilenmemiş yabancıları istihdam eden 78 işverene, ayrıca bağımsız çalışan ancak çalışma izni bulunmadığı anlaşılan 19 yabancıya idari para cezası uygulanması önerildi. İş sağlığı ve güvenliği ile işin yürütümü yönünden yapılan teftişler sonucu ise 5 bin 702 işyerine toplam 119 milyon 244 bin 688 TL idari para cezası kesildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde bulunan ‘Proje Geliştirme ve Risk Analiz Komisyonu’ tarafından yürütülen çalışmalara da yer verildi. Çalışmalar sonucunda özel sağlık hizmet sunucularında görev yapan bayan hekimler üzerinden doğumdan sonraki sekiz haftalık süre içinde SGK’ya fatura edilen işlemlerden kaynaklanan bir milyon 910 milyon 576 olduğu tespit edildi. Çalıştıkları halde SGK’dan malullük aylığı almaya devam eden 197 kişiye yersiz olarak bir milyon 151 bin 423 lira ödendiği belirlendi. Özel bir hastanede hiç muayene kaydı bulunmayan hastalar adına düzenlenmiş 488 reçete karşılığı yersiz olarak 10 bin 488 TL fatura edildi.

Ayakta teşhis ve tedavi merkezlerinin ilgili yönetmelik gereği usulsüz olarak SGK’ya 2 milyon 146 bin 343 lira faturalandırmış. Çalıştıkları halde dörde üç oranında ölüm aylığı veya ölüm geliri alan 4-a ve 4-b kapsamında sigortalıya 23 bin 503 lira yersiz ödeme yapıldı. Vefat eden şahıslar adına hekimler tarafından düzenlenen reçete ve işlemler neticesinde bir milyon 821 bin 22 lira usulsüz olarak fatura edildi. Sağlık hizmeti sunucuları tarafından fiziki tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile ilgili usulsüz fatura edilen 68 milyon 613 bin 902 TL, kuru göz sendromunda kullanılan bazı damlalarda yersiz kullanım ya da suiistimal işlemlerine yönelik usulsüz olarak da 102 milyon 290 bin 814 lira fatura edildiği öğrenildi. Bazı sağlık hizmeti sunucuları tarafından e-Reçetenin yazıldığı bilgisayar ile ilaçların eczane medula sistemine girildiği bilgisayarların aynı olduğu ve aynı internet ağına bağlı olduğu tespiti sonucu 188 bin 238 adet e-Reçete karşılığı olan 7 milyon 653 bin 217 lira ve reçete toplama ve yönlendirme suiistimaline yönelik olarak 2 bin 123 adet reçete karşılığı SGK’ya 560 bin 792 lira fatura edildi.

(CİHAN)


17 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5