Bireysel başvuru tazminatları için 12,5 milyon lira ödendi

ANKARA - Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sonucu verilen kararlarda hükmedilen tazminat ve yargılama giderleri için 2015 yıl sonu itibariyle 784 adet dosya kapsamında yaklaşık 12,5 milyon lira ödendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Gelir Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerinin görüşülmesine başlandı. Komisyon üyeleriyle tek tek tokalaşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir sunum yaptı.

Mükellefler tarafından verilen beyannamelerin yüzde 99,8'inin elektronik ortamda alınmakta olduğunu belirten Ağbal, web tabanlı yazılım sayesinde anında veri tabanlarına kaydedildiğini ifade etti. Bu kapsamda 2015 yılında toplam 82 milyon beyannamenin elektronik ortamda alındığını dile getiren Ağbal, "Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan yıllık 11 milyon 200 bin muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan yıllık 20 milyon 400 bin aylık prim ve hizmet belgelerini birleştirme çalışmalarını bu yıl içinde tamamlıyoruz." dedi.

Ağbal, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin artarak sürdüğünü vurgulayarak, "Vergi İletişim Merkezi (VİMER) ile mükelleflerimiz bilgilendiriliyor. VİMER ile 2015 yılında 609 bin kişiye vergi mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti verdik, 71 bin mükelleflerimizi de borçları hakkında bilgilendirdik." diye konuştu.

Elektronik tebligat sistemine geçtiklerini belirten Ağbal, "Posta yoluyla yapılan resmi tebligat işlemlerini ve diğer bildirimleri elektronik ortama taşıyarak, evrak basım ve posta masraflarından tasarruf edeceğiz. 15 Şubat itibariyle sistemden faydalanmak için başvuran gerçek kişi mükellef sayısı 1 milyon 352 bin, tüzel kişi mükellef sayısı ise 515 bine ulaşmıştır." bilgisini aktardı.

2009-2013 döneminde kararlılıkla sürdürülen özelleştirme uygulamaları ile Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ya bağlı 18 adet elektrik dağıtım şirketinin tamamının 13 milyar dolar civarında bir bedelle özelleştirdiklerini anlatan Ağbal, böylece elektrik dağıtımındaki özel sektör payını yüzde 100'e ulaştırdıklarını kaydetti.

"Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanlarıyla mücadelemize kararlılıkla devam etmekteyiz." diyen Ağbal, şöyle devam etti: "Suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin yapılan çalışmalarımızda şüpheli mali işlemler, anayasal düzene karşı işlenen suçlar, dolandırıcılık, yolsuzluk ve tefecilik konuları ön plana çıkmaktadır. Aklama suçuyla mücadele kapsamında tamamlanan çalışmalar neticesinde 2015 yılında toplam 385 kişi hakkında ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur. İstihbari nitelikteki bilgi paylaşımları da büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda toplam 6 bin 924 kişi hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarıyla bilgi paylaşımında bulunduk."

Ekonominin büyümesinde Hazine arazilerinin destekleyici bir güç olmasını temin ettiklerini ifade eden Ağbal, bu amaçla Hazine taşınmazları bakımından 2015 yılında küçük sanayi sitesi yapılmak üzere kurulan kooperatiflere 145 adet, 575 bin metrekare taşınması emlak vergisi değeri olan 14 milyon lira üzerinden satışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında bugüne kadar bin 80 adet, 129 milyon metrekare taşınması ilana çıkardıklarını dile getiren Ağbal, konuya ilişkin çeşitli istatistik bilgiler aktardı.

2015 yılı sonu itibariyle tapuda Hazine adına tescilli emlak vergi değeri 525,6 milyar lira olan yaklaşık 3 milyon taşınmazın envanter işlemlerini tamamlayarak muhasebe kayıtlarına aldıklarını ifade eden Ağbal, emlak vergi değeri üzerinden kayıtlara alınan taşınmazların gerçeğe uygun değer üzerinden güncellenmesi çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Ağbal, şöyle devam etti: "Hukuk danışmanlığı ve muhakemet hizmetlerinde etkinliği artırmaya devam ediyoruz. 201 adet idarenin davalarını takip ediyor, icra işlerini yapıyoruz. 2015 yıl sonu itibariyle takip ettiğimiz dava ve icra dosya sayısı yaklaşık 552 bindir. Bakanlığımızca bugüne kadar uluslararası yargı organları nezdinde hazine avukatlarının doğrudan takip ettiği, hizmet alımından önceki gün aşamalarda destek verdiği veya danışmanlık hizmeti sunduğu uluslararası tahkim davası 41 adettir. Bu davalardan 15'i lehte, 9'u kısmen lehte, 2'si aleyhte sonuçlanmış olup 2 dava ise sulh ile çözümlenmiştir. Halen derdest olan 13 dava takip edilmektedir."

Maliye Bakanlığı'nın sunumunda ayrıca "Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sonucu verilen kararlarda hükmedilen tazminat ve yargılama giderleri için 2015 yıl sonu itibariyle 784 adet, dosya kapsamında yaklaşık 12,5 milyon lira ödedik." bilgisi yer alıyor.

Bütçeye ilişkin de bilgi veren Ağbal, "2016 yılı bütçesi geliri hakkında bilgi vereceğim. 2016 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2015 yılı sonu gerçekleşmelerine göre yüzde 11,9 oranında artarak 540,8 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Vergi gelirlerinin yüzde 12,7 oranında artarak 459 milyar lira; vergi dışı gelirlerin ise yüzde 7,6 oranında artarak 81,7 milyar lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2014 yıl sonu itibariyle 110,4 milyar lira olan bakanlığımızın bütçesinin 110,2 milyar lirası kullanılmıştır. Bu ödeneğin yaklaşık yüzde 2'sine tekabül eden 2,2 milyar lirası bakanlığımın kendi ihtiyaçlarında kullanılmıştır." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bakanlığa bağlı diğer birimlerin bütçelerine ilişkin de rakamları açıkladı.

(CİHAN)

Bireysel başvuru tazminatları için 12,5 milyon lira ödendi Bireysel başvuru tazminatları için 12,5 milyon lira ödendi Bireysel başvuru tazminatları için 12,5 milyon lira ödendi Bireysel başvuru tazminatları için 12,5 milyon lira ödendi Bireysel başvuru tazminatları için 12,5 milyon lira ödendi

17 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5